Trond Holm Johansen

Fulltreffer igjen

Til dere som var tilstede på FFSs seminar i Oslo, vil jeg si takk for sist! Dere var virkelig tilstede og bidro sterkt til at dette kan betegnes som vårt beste seminar så langt.

Publisert

Du kan skrive inn kommentarer nederst.Jeg viser da til de innleverte evalueringsskjemaene som vi har brukt siden 2006. Med en totalscore for seminaret på 5,3 (av 6 mulige), er jeg kjempefornøyd! Og når tre av våre foredragsholdere nærmer seg 6-tallet for sine foredrag, traff vi blinken godt.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Jeg får fremdeles spørsmål rundt vår første foredragsholder, - i tillegg til alle kommentarene som kom like etter innlegget hans. - Det var da et lite firma med få ansatte til å være verdensledende! Han var veldig dyktig, - men var han en franskmann? – Han snakket jo veldig godt norsk…?

Var det en som lurte oss, eller var han ”ekte”? Vel, mitt svar blir: de som fulgte godt med i timen vet hva de riktige svarene er! Så noen får fortsette å leve i uvisshet…

Det er også på sin plass å rette nok en takk til alle leverandørene som sterkt bidrar til å skape et godt seminar, deltakerne setter stor pris på et av festmiddagens høydepunkter, - nemlig utlodningen av de flotte premiene som leverandørene gir oss!

Det er spennende å få besøke andre sykehus, og høre og se hvordan de utfører renholdet. Ekstra spennende er det å få komme til utenlandske sykehus; da er det større sjanse for å høre noe annerledes. I september var jeg ved Odense universitetssykehus i Danmark sammen med kollegaer fra vårt sykehus. Vi fikk presentert flere fagfelt innen støttetjenester til sykehuset, men renholdsbiten var selvfølgelig det jeg var mest interessert i. Det var spennende å høre om utdannelsen de hadde for servicemedarbeidere ved sykehuset.

Disse personene utførte ikke bare renhold, men var involvert i mange arbeidsoppgaver ved for eksempel en sengeavdeling. I tillegg til renhold kunne man delta både med matservering og bestilling av forbruksvarer. Ikke veldig nye tanker, men her var det satt i system, og man kunne ta en utdannelse (type fagbrev) i dette. Og best av alt, - det var populære jobber å søke på.

Jeg har nylig kommet tilbake fra Finland etter å ha besøkt to sykehus i Helsinki. Også ved begge disse sykehusene var renholdspersonalet involvert i andre arbeidsoppgaver enn renhold. Det var hovedsakelig i forbindelse med matservering til pasientene at de hadde sine ekstraoppgaver. Et sykehus sa at bare 50 % av arbeidet til renholdsavdelingen var renhold. Resten handlet om andre ting. Det vi ikke fikk svar på (glemte å spørre…) var hvorfor de hadde en miks av arbeidsoppgaver? Var det for å gi de ansatte en variert arbeidsdag eller handlet det mer om penger? En renholder koster jo mindre enn en sykepleier, selv om det er en del av pleien å gi mat til pasientene.

I Finland fikk vi inntrykk av at renholdsyrket var dårlig betalt. Samtidig kunne det virke som om det var rikelig med ressurser til arbeidsoppgavene. Utstyrsmessig så det ut til at de var helt på høyde med oss her i Norge. Det kunne vært spennende å fått anledning til å sammenlignet renholdsytelser og –kostnader mellom landene. Kanskje en fremtidig oppgave for Forum For Sykehusrenhold.

Sykehusene i forumet var for noen år tilbake med på en spennende benchmarking. Vi har de siste årene hatt et ønske om en ny benchmarking for å se om ting har endret seg. For noen uker siden var vi samlet sammen med andre sykehus for å sammenligne tall. En del forberedelser skal gjøres før det riktige tallmaterialet er på plass, men vi er godt i gang med en ny runde. Interessant å få se om noe har endret seg siden sist?

Da står vinteren for døren. Mange av oss er vel inne i den mest produktive tiden på året, med lite fridager og ferieavvikling. Budsjetter og strategiplanerer så godt som på plass. Selv skal jeg ha på plass noen nye ledere og en ny organisasjon før årsskiftet. Spennende uker ligger foran oss…

Hilsen fraTrond Holm Johansen

Powered by Labrador CMS