Trond Holm Johansen

Dårlig sykehusrenhold?

"For dårlig renhold på norske sykehus"

Publisert

Folkehelseinstituttet ved seniorrådgiver Nina Sorknes (avdeling for smittevern) kommer med denne påstanden i P4’ nyhetssending 27. august. Hun sier at norske sykehus har så dårlig renhold at det kan føre til smittefare blant pasientene. Jeg vet ikke hvor Sorknes har denne informasjonen fra.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Har hun vært rundt på landets sykehus og sjekket hvordan renholdskvaliteten er? Hvis det kun er inntrykk fra noen få eller et enkelt sykehus som ligger til grunn for påstanden, er det dårlig gjort å generalisere dette, slik jeg oppfatter at hun her gjør. I Norge utføres renhold ved sykehus i all hovedsak av egne ansatte, og de enkelte renholdsavdelingene ledes av personer med høy faglig kompetanse.

Dette skulle tilsi at renholdet blir utført på en hygienisk forsvarlig måte. Jeg vet også at mange sykehus benytter NS-INSTA 800 som et redskap for å måle renholdskvaliteten. Ved de store sykehusene i landet er det også et tett samarbeid med de enkelte avdelingene for smittevern om hvordan renholdet skal legges opp og utføres. Hvorfor hører ikke renholdsavdelingene noe fra dem dersom renholdet er så dårlig?

Det er en kjensgjerning at renholdsavdelingene har måtte ta sin del av kaken når innsparingstiltak gjennomføres på sykehusene. Så langt har man greid å gjennomføre nedbemanningene ved å legge om på renholdsrutiner og ta i bruk bedre egnet utstyr. Men min påstand er at nedbemanningen ikke har resultert i dårlig hygiene ved norske sykehus. Ved noen sykehus har renholdsavdelingene måtte redusere på renholdsfrekvensen for å greie å holde det tildelte budsjettet.

Men det kuttes da på en slik måte at prioriterte (pasientnære) arealer opprettholder en forsvarlig hygienestandard. Det er mulig de forskjellige ”avdelinger for smittevern” på sykehusene har forskjellige oppfatninger av hva som er hygienisk forsvarlig renhold, for det har vi opplevd før. Men hvert enkelt sykehus må forholde seg til sin egen smittevernavdeling.

Jeg vet ikke hva Sorknes ønsker skal komme ut av dette innspillet. Mener hun at norske sykehus generelt med egne ansatte driver et så dårlig renhold at andre aktører (byråer) skal overta renholdet? Det er kanskje en grunn til at så få sykehus i dag har satt bort renholdet. Eller ønsker hun å bidra til at renholdsavdelingene blir skjermet ved fremtidige økonomiske kutt ved landets sykehus? Da takker jeg for hjelpen og håper mange hørte innspillet hennes.

Vi som driver med renhold på de norske sykehusene gjør en god jobb innenfor de tildelte økonomiske ressursene. Det er sjelden at renholdet er årsak til dårlig hygiene ved sykehusene, det er som regel andre yrkesgruppen som bidrar til det.

24. – 26. september samles renholdsledere fra landets sykehus og helseinstitusjoner i Bergen til seminar. Jeg ser ikke bort fra at dette vil bli et av samtaleemnene rundt middagsbordet. Det er forresten ennå mulig å melde seg på, så bare ta kontakt med meg (trond.johansen@helse-bergen.no)!

Powered by Labrador CMS