Trond Holm Johansen

Blogg 3....

Tre måneder ut i det nye året, og hvordan er ståa? Vi har redusert bemanningen med ganske mange personer. Litt uro blant de ansatte, men det ser ut til at dette går seg til, igjen... Vi hadde lite vikarer og timehjelper, så de som ble overflødige og midlertidig ble overført til denne gruppen, var hjertelig velkommen. Endelig skulle vi ha nok vikarer.

Publisert

Men hvor lenge var renholdsavdelingen i himmelen? Kun noen få uker, så var vi tilbake i ......... (hvor vi hadde vært så mange ganger). Vi må nok bare innse at sykefraværet steg litt like etter at vår innsparingspakke var satt ut i livet, nok til at det igjen var for lite vikarer og timehjelper.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det virker som vi er kommet inn i en ond sirkel: for lite vikarer gjør at de som er igjen må overlappe, dette går en stund og så blir noen syke fordi arbeidspresset er for stort, og så har vi fremdeles for få vikarer... skjønner dere?

Men hvorfor ikke øke opp vikargruppen da? Det er mye lettere sagt enn gjort! Det er slutt på den tiden da vi hadde venteliste av folk som ønsket seg arbeid. Når vi søker etter vikarer/timehjelp så er det få søkere. Blant de som søker er vi nødt til å foreta vurderinger som bl.a. går på referanser fra tidligere arbeidsgivere, og søkerens norskkunnskaper. Vi har en del fremmedspråklige søkere som dessverre har for dårlige norskkunnskaper. På et sykehus mener vi at også en assistent må inneha en del norskkunnskaper for å kunne fungere og forstå hva som skal gjøres.

Vel, vel - utfordinger er til for å løses. Vi jobber videre med å redusere sykefraværet og samtidig bygge opp en god vikargruppe. Inntil ting faller på plass er det et stort arbeidspress også på ledergruppen som skal få hjulene til å rulle hver dag (vet ikke hva jeg skulle gjort uten dem).

NS-INSTA 800 ble innført i januar i år her på huset. Litt mer å jobbe med når vi skal i gang med kvalitetskontrollene, men vi tar vel den også......

Så er det snart tid for "Seminar for sykehusrenhold" i Stavanger. Jeg tenke å ta litt om det i neste blogg, men husk å meld deg på !

Vi sees!

Powered by Labrador CMS