Trond Holm Johansen

Årsrapport

Det største prosjektet vårt i år har vært utprøving av voks som alternativ til polish.

Publisert

Jeg tenkte jeg skulle avslutte året med en oppsummering. Mange pleier å lage en slik ”årsrapport”, som de sender ut som et julekort til nære og spesielt fjerne slektninger.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hospitaldrift Renhold ved sykehuset har hatt et tøft, men godt år. Vi har ikke hørt et ord om innsparinger i hele år. Grunnen er nok at sykehuset som en helhet har greid å holde budsjettet sitt. Vi har i så måte også bidratt på en positiv måte. Men overskudd kommer ikke av seg selv, det har til tider vært tøffe dager for de ansatte. Vi skal ikke ta det som en selvfølge at de ansatte står på som i år. Vi har hatt et rimelig høyt sykefravær, og mange har tatt et ekstra tak grunnet for lite sykevikarer. Virkelig godt jobbet i alle ledd! Men vi har ikke tenkt å hvile på lauvbærene, det er viktig å hele tiden ha blikket fremover. For oss vil det bety fortsatt fokus på en god ressursutnyttelse og å vurdere nye måter å utføre våre tjenester på.

Voks-prosjekt

Det største prosjektet vårt i år har vært utprøving av voks som alternativ til polish. Dette håper vi å kunne evaluere på nyåret, og det virker som det er mye positivt i det. Fordeler og ulemper skal vurderes og så får vi se hvor ferden går videre.

Forum For Sykehusrenhold står på som vanlig. Det har ikke vært de store sakene å jobbe med i år, og den planlagte benchmarkingen ble tidlig på året lagt på is. Årets seminar i Tromsø ble avholdt i april, mens det ennå var litt vinter i nord. Gjennomføringen gikk greit, evalueringen litt under fjorårets med faglig innhold som det største forbedringspunktet. Det som de fleste husker best er nok Herodes Falsk’s opptreden under festmiddagen og som avsluttende foredrag. Styret er allerede godt i gang med forberedelsene til neste års seminar i Trondheim.

Bryllup?

Hva huskes ellers best fra 2009? Den nye forlovelsen mellom NHF og NRTF? Hvor det først ble brudd og hvor de så fant tonen igjen. Da må det jo være noe mellom dem. Spennende å se når de står foran alteret igjen til neste år…. Svarer begge JA denne gangen?

Selv har jeg følelsen av å ha gått for halv maskin en del av året. En operasjon på grunn av forkalkninger og ”frossen” skulder gjorde at jeg måtte ta det med ro en god stund. Men nå er begge skuldrene tatt, så da håper jeg på bedre tider i årene fremover.

Traff far etter 52 år

Selv fikk jeg i høst en overraskende nyhet fra England. Tidligere ukjent familie dukket opp, og det har blitt både nye søstre og brødre. Det er vanskelig å beskrive hvordan det er å treffe igjen sin far etter 52 år. Men har du sett ”Tore på sporet” så har du en peiling.

Jeg vil få takke kollegaer og bekjente i vårt fagmiljø for et begivenhetsrikt år, og ønsker renholdsbransjen ett godt nytt år!!

Powered by Labrador CMS