Renholdsekspertise

Utdrag fra samtale mellom meg og en bekjent i løpet av studietiden:Bekjent: "Så hva gjør du på da?" - Jeg går på husøkonomstudiet på Høgskolen i Akershus. Bekjent: "Jusøkonom?" - Nei, HUS økonom.

Publisert

Bekjent: "Visste ikke at man kunne studere det, men jeg kunne trengt en hos meg. Har ikke akkurat styr på regningene mine, hahahaha"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

(Jeg prøver å smile, og klarer å få ut en slags latter)

Bekjent: "Er det sånn som Benedicte er i Hotell Cæsar?"

(OK, bare ventet på den! Benedicte er vel ikke den beste ambassadøren for profesjonen så jeg forsøker å få samtalen over på et litt mer saklig nivå)

- Jo... man kan jo jobbe som husøkonom på hotell. Det dreier seg mye om drift av større bygg.

Bekjent: "OK, så du tar hånd om økonomien i bygget da."

- Nei, egentlig ikke. Jeg er ikke økonom (Selv om jeg er smertelig klarover at all logikk vil tilsi at jeg er det). Jeg har mer peiling på det sompåvirker driftskostnadene, men jeg er ikke den som typisk fører regnskap og sånn.

Bekjent: "Så hvilke jobber kan du få da?"

- Jaa.., hotell, helseinstitusjoner, kommuner, renholdsbyrå

(Jeg har nevnt ordet renhold, hvorpå bekjent mister interessen, skifter tema eller snur seg til en annen person).

Er det noen som kjenner seg igjen?

Neste gang vil jeg si rett fram og med en gang: "Jeg er renholdsekspert". Såenkelt kan det gjøres. Er jeg renholdsekspert? Nei, vil jeg fort si. Ikkesammenlignet med alle dyktige og erfarne folk på dette feltet i inn & ogutland. Men likevel ja, jeg har ekspertise innen renhold sammenlignet med dealler fleste. Og det var renholdsekspert jeg ble kalt i et byggekomitemøte iforrige uke. Det føltes litt uvant og bli benevnt med "ekspert" ordet, dethenger så høyt. Men jeg fant ut at jeg kan venne meg til det, ja det kanjeg. Og etter et søk på ordet "renholdsekspert" på Google styrkes minkonklusjon. Her dukker det opp tips til privatforbrukere som er gammelt nyttfor oss som driver med moderne renhold. - Hiv skurebøtte, grønnsåpe og skurefille, sier renholdseksperten i en artikkel.

Snakk om spisskompetanse vil kanskje noen si, med et snev av tanken"er-det-virkelig-nødvendig-å ha-tre-års-utdannelse-for-å-kunne-renhold??"Dersom man tenker på hvor mange som til daglig jobber med renhold og hvormange millioner som går med til renhold i Norge hvert år, er det ikke sårart at samfunnet kompetanse innenfor dette område på lik linje med de fleste andre yrker.

Utfordringen til meg selv er klar: Min egen tydelige relasjon til et yrkesom mange vil se på som et lavstatusyrke skal ikke tildekkes,ubetydeliggjøres eller ignoreres. Jeg er renholdsekspert! Jeg haryrkeskompetanse, og det innen RENHOLD! Betyr dette at jeg til enhver tid hardet rent hjemme hos meg selv? Eller sniker jeg rundt for å sjekke om andrehar det rent i sitt hjem? (Du skjønner tegningen) Nei. Dette er fordi det er forskjell på renhold i et privat hjem og på renhold i et næringsbygg.

Godt Nyttår!

Powered by Labrador CMS