Angst Colourbox

Psykiske lidelser kan gi langvarig sykefravær

Psykiske plager som angst og depresjon øker risikoen for gjentatt og langvarig fravær. Risikoen er høyest blant dem som har både angst og depresjon samtidig, viser ny studie fra Bergen.

Publisert

Psykiske plager kan gi gjentatt og langvarig fravær. (Ill. foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nye funn tyder på at angst er en viktigere fraværsårsak enn depresjon, skriver Norsk Psykologforening på sine nettsider." – Overraskende nok fant vi at angst alene er en sterkere risikofaktor for langvarig og hyppig sykefravær enn depresjon alene, opplyser Ann Kristin Knudsen.Hun er hovedforfatter av studien og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen og Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.

Angst som risikofaktor

Knudsen sier angst ser ut til å være en relativt stabil risikofaktor for sykefravær: – Vi fant forhøyet risiko for sykefravær opptil seks år etter at angstnivået var kartlagt, fremholder Knudsen. Funnene, som nå er publisert på Folkehelseinstituttets nettsider baserer seg på en studie av angst og depresjonsnivået blant 13 436 deltakere i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK). Vanlige psykiske lidelser ble kartlagt ved starten av studien. Deltakerne ble så fulgt i offentlige sykefraværsregistre, med informasjon om deres sykefraværsepisoder av 16 dager eller mer, i opp til seks år etter deltakelse. Informasjon om andre mulige årsaksfaktorer, som sosioøkonomisk status og fysisk helse, ble hentet fra HUSK. 20 prosent hadde angst eller depresjon da de deltok. Halvparten ble sykmeldt i oppfølgingsperioden.

Etterlyser tiltak

Professor Arnstein Mykletun, medforfatter til studien, sier til Aftenposten at selv mild angst og depresjon øker sykefraværet. Han sier det finnes gode programmer og tiltak for å få personer med muskel- og skjelettplager tilbake i jobb, men lite for personer med psykiske helseproblemer.– Når angst og depresjon er så vanlig og forårsaker så mye lidelse, er det på tide at effektive tiltak for å hjelpe personer som rammes av dette, kommer høyere opp på agendaen, sier han.

Powered by Labrador CMS