Deprimert på jobb 1
Deprimert på jobb 1

Overtid gir økt risiko for depresjon

En ny studie viser at personer som jobber mye overtid har dobbelt så stor risiko for å rammes av depresjon. Kvinner, yngre mennekser og ansatte med en dårlig betalt jobb mer mest utsatt.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det har forskere ved University Collage i London og det finske arbeidshelseinstituttet kommet frem til. Drøyt 2000 offentlige tjenestemenn i England er fulgt over en periode på fem år.

Doblet risiko

Resultatene viser at personer som jobber lengre dager, i snitt 11 timer eller mer, hadde 2,5 ganger så ofte perioder med depressive sykdommer sammenlignet med de som hadde normalarbeidsuke med 7-8 timer arbeid per døgn.

Kvinner og yngre ansatte

Risikoen for å bli deprimert av en lang arbeidsdag økte uavhengig av alkoholkonsum, støtte fra ledere og kolleger, røyking og andre psykiske sykdommer.

Mest utsatt er kvinner, yngre mennsker, personer med dårlig lønn og et moderat alkoholkonsum.

God kontroll og godt betalt

Noen positive effekter fant forskerne, eksempelvis som god kontroll over arbeidsoppgavene eller at den ansatte tjener godt. Disse faktorene kan fungere som en buffer mot negative helseeffekter som følge av lange arbeidsdager.

Powered by Labrador CMS