Jobb-for-helsa.jpg
Jobb-for-helsa.jpg

Jobb for helsa! kampanje om sykefraværsoppfølging

NAV startet i forrige uke en nasjonal kampanje om sykefraværsoppfølging. Målet er å bedre samspillet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, sykmeldere og NAV-ansatte, slik at arbeidstakere kommer raskere tilbake i jobb.

Publisert

På disse sidene finner du informasjon om forebygging av sykefravær og hva som bidrar til at sykmeldte kan komme raskere tilbaka.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og NAV står sammen bak kampanjen "Jobb for helsa!", som skal bidra til å oppfylle avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og redusere sykefraværet i arbeidslivet.

– Vi ønsker å gi alle aktørene i sykefraværsarbeidet informasjon om hva man kan gjøre for å forebygge sykefravær, og hva som bidrar til at sykmeldte kan komme raskere tilbake i jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Tettere oppfølging

" Regelendringene for oppfølging av sykefravær trådte i kraft 1. juli i år. Den skal sikre tettere oppfølging av den sykemeldte. Ved å opprettholde kontakten med arbeidsplassen vil det for mange være enklere å komme raskere tilbake. Kampanjen deler fraværsarbeidet inn i tre deler: forebygging, sykemelding og tilbake på jobb.

Egen nettportal

Det er også åpnet en egen nettportal, jobbforhelsa.no, som ble lansert 3. november. Der finnes mer informasjon om kampanjen.

"
Powered by Labrador CMS