Hodepine-CB1488979

Hodepine skyldes psyke

En ny, norsk studie fra Stami viser at hodepine i stor grad skyldes uheldige sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet.

Publisert

Fra venstre: Tore Tynes, Håkon A. Johannessen og Tom Sterud. (Foto: Stami)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Om lag en av fire yrkesaktive rapporterte at de i løpet av siste måned var plaget av hodepine, viser en undersøkelse utført av overlege Tore Tynes og forskerne Håkon A. Johannessen og Tom Sterud, alle ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

De tre har sett nærmere på betydningen av psykososiale faktorer for selvrapportert hodepine i den generelle yrkesbefolkningen i Norge. Opplevd rollekonflikt, mobbing/trakassering, dårlig sosialt klima og samt opplevd nedbemanning var arbeidsmiljøfaktorene som gav en forhøyet risiko for hodepine.

Hodepine var henholdsvis nær tre og fire ganger mer vanlig blant de som i stor grad var utsatt for henholdsvis rollekonflikt og mobbing/trakassering. Opplevd rollekonflikt knytter seg til pålagte oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler eller ressurser til å løse dem; til å utføre oppgaver som de yrkesaktive mener burde vært gjort annerledes; samt å motta motstridende forespørsler fra to eller flere personer.

Forfatterne fant også en sammenheng med dårlig sosialt klima og opplevd nedbemanning. Om lag en firedel av de rapporterte plagene kunne tilskrives disse fire faktorene.

Les hele saken: Hodepine blant norske yrkesaktive (Stami)

"
Powered by Labrador CMS