Syk-på-jobb.jpg

Flere i jobb med gradert sykmelding

Bruken av gradert sykmelding har en positiv effekt på sykefraværet. Færre blir sykmeldt, og sykefraværet blir kortere når sykmeldte jobber litt.

Publisert

Gradert sykemelding er effektivt på sykefravær, viser forskning. (Ill. foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Disse funnene bekrefter det tidligere forskning har vist. Økt bruk av gradert sykmelding gjør at sykmeldte blir raskere friskmeldt. Det som overrasket oss litt, er at økt bruk av gradering også kan føre til at færre blir sykmeldte på sikt og at faren for å bli sykmeldt igjen avtar, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad, på NAVs nettsider.

Ekspertene i NAV har studert alle sykmeldinger fra 2002 – 2010 og funnet at når andelen graderte sykefraværsdager økte med ett prosentpoeng, så gikk sykefraværsraten ned med to prosent. Det tilsvarer en reduksjon i sykefraværsprosenten på 0,16 prosentpoeng.

Samme tendenser

Flere studier har tidligere funnet at bruken av gradert sykmelding har større effekt på sykefraværet enn det denne analysen viser.

– Tidligere studier har sett på de langtidssykemeldte, mens vi har sett på alt legemeldt sykefravær. Likevel ser vi de samme tendenser. Økt bruk av gradering får sykefraværet ned, sier Lystad.

Han påpeker at NAV ikke har funnet støtte for at økt bruk av gradering kan senke terskelen for å bli sykmeldt. Mer gradering fører tvert imot til færre sykmeldte

Bedre oppfølging viktig

At sykefraværet går ned når bruken av gradert sykmelding øker, kan også henge sammen med måten legen, arbeidsgiver og NAV følger opp den sykmeldte.

– Bedre tilrettelegging og økt oppmerksomhet fra alle parter på å finne løsninger, kan bidra til at sykefraværet går ned, sier Lystad

Hvor stor andel av de sykmeldte som har gradert sykmelding, kan være en målestokk på hvor godt den sykmeldte blir fulgt opp.

– Det behøver ikke være gradering alene som påvirker sykefraværet, men all oppfølging av sykemeldte, sier Lystad

Mer bruk av gradert sykmelding

Partene i arbeidslivet har gjennom IA-avtalen forpliktet seg til å øke bruken av gradert sykmelding for å få ned sykefraværet.

I fjerde kvartal 2011 var 22,8 prosent av sykefraværet gradert. Det er 2,8 prosentpoeng mer enn på samme tid året før. Fra fjerde kvartal 2010 til fjerde kvartal 2011 gikk det legemeldte sykefraværet ned fra 6,0 prosent til 5,4 prosent.

(nav.no)

"
Powered by Labrador CMS