Få sjekker renholdernes arbeidsvilkår

Bare én av tre tillitsvalgte undersøker om renholdsfirmaet de kjøper tjenester av er godkjent, viser ny undersøkelse.

Publisert

Det er tall fra LOs tillitsvalgtpanel som avdekker dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

70 prosent har ikke sjekket ID-kort

Panelet består av 3.500 LO-tillitsvalgte, og på om lag halvparten av arbeidsplassene disse representerer, kjøpes renholdstjenestene fra en ekstern leverandør. Svarene viser at de tillitsvalgte i disse firmaene i liten grad sjekker om renholdsfirmaene som leies inn har sitt på det tørre, skriver frifagbevegelse.no:

Under halvparten av disse oppgir at arbeidsgiver har undersøkt om renholdsfirmaet som brukes er godkjent. Færre enn én av tre tillitsvalgte sier at de selv eller andre tillitsvalgte har sjekket om firmaet er godkjent.

For ID-kort er tallene enda lavere: Bare 25 prosent av de tillitsvalgte bekrefter at arbeidsgiver har undersøkt om renholderen har ID-kort. 21 prosent av de tillitsvalgte sier de selv har sjekket ID-kort, mens 70 prosent svarer at de ikke har sjekket.

De færreste kontrollerer lønna

Selv om bedrifter som kjøper renholdstjenester utenfra har plikt til å påse at renholderne har lønn etter allmenngjort tariffavtale, svarer bare en fjerdedel av de tillitsvalgte at de vet at arbeidsgiver har undersøkt dette. 23 prosent svarer at arbeidsgiver ikke har undersøkt, mens halvparten ikke vet om arbeidsgiver har sjekket dette.

Selv om også de tillitsvalgte har innsynsrett, svarer bare en av fire at de selv har sjekket lønnen til renholderne.

Les mer om saken på frifagbevegelse.no

Powered by Labrador CMS