Oppfølging-sykemeldt-colour.jpg
Oppfølging-sykemeldt-colour.jpg

Enklere oppfølging av sykemeldte

Virksomheter og ansatte slet med å forstå sykefraværsreglene. Det gjorde at myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet måtte forenkle.

Publisert

Enige om enklere sykefraværsregler. (Ill. foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Etter innføringen av nye regler for oppfølging av sykemeldte sommeren 2011, har det lenge blitt jobbet med å forenkle de praktiske reglene. I mars ble IA-partene og myndighetene enige, skriver Absentia.

– Vi har sammen med partene og legeforeningen funnet fram til gode og klargjørende tiltak som vil bedre kommunikasjonen og samhandlingen mellom arbeidsgiver, NAV og sykmelder, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på Arbeidsdepartementets nettsider.

Kompliserte regler

Grunnen til at reglene måtte forenkles, er at både firmaene og de ansatte selv hadde problemer med å se hvordan sykefraværsreglene skulle leses.

– Vi er godt fornøyd med de presiseringene som er kommet. NAV har mottatt mange spørsmål og tilbakemeldinger i forbindelse med lovendringene. Nå har vi et bedre grunnlag for å praktisere og veilede om de nye reglene, sier May Britt Christoffersen, seksjonssjef for NAVs Seksjon Oppfølging, i en pressemelding.

Hovedpunktene i tiltakene er:

"
  • Presisering av når det er «åpenbart nødvendig» å avholde dialogmøte.
  • Presisering av i hvilke tilfeller lege eller annen sykemeldende behandler skal delta.
  • Hva er bedriftshelsetjenestens rolle og ansvar i dialogmøtene?
  • Elektronisk rapportering fra arbeidsgiver til NAV.
  • Rapportering i papirversjon fra arbeidsgiver til NAV.

Samarbeid om å forenkle

– For NAV er det spesielt viktig at det fokuseres på de nye rapporteringsreglene og hvordan vi samarbeider med hovedorganisasjonene for å forenkle rapporteringen, forteller Christoffersen.

Endringene har også lagt til rette for elektronisk rapportering.

– Myndighetene og hovedorganisasjonene vil fortsette samarbeidet for å forenkle systemene for rapportering og innsending i sykefraværsarbeidet, sier statsråd Bjurstrøm.

Les mer om saken her:

"
Powered by Labrador CMS