Farlig-arbeid
Farlig-arbeid

Søkelys på risikoarbeidet i bedriftene

29. august til 15. september gjennomfører tilsynsmyndighetene en felles risikoaksjon. Mer enn 300 inspektører over hele landet skal kontrollere hva virksomhetene gjør for å kartlegge og redusere risiko. Målet med aksjonen er å øke sikkerheten på norske arbeidsplasser og for samfunnet og miljøet.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Å kartlegge risiko er viktig for å forebygge ulykker og å hindre helse- og miljøskader. Risikovurdering kan gjøres enkelt, og det skal også gjøres i små virksomheter. Enkelt sagt handler det om å se på hva som kan gå galt, og hva du kan gjøre for å hindre at det skjer, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet til nettstedet arbeidstilsynet.no.

SMB-bedriftene svikter

Inspektørene vil gå på tilsyn i blant annet asfaltverk, notvaskerier, restauranter, bygg og anlegg og kommuner. Aksjonen bygger på funn og erfaringer fra en tilsvarende aksjon i 2009. Da ble nesten 1000 tilsyn gjennomført, og flere hundre virksomheter fikk pålegg om å bedre sitt HMS-arbeid. Det var særlig de små og mellomstore virksomhetene som ikke hadde kartlagt farer og potensielle problemer godt nok.

Målet er bedre sikkerhet

– Målet med aksjonen er å øke virksomhetenes bevissthet og kompetanse om risikoforebyggende arbeid, og øke sikkerheten på norske arbeidsplasser, sikkerheten for samfunnet og for natur og miljø. Jeg er spent på om resultatene blir bedre i år enn de var for to år siden, sier Finboe Svendsen.

De som er med:

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), inklusive de lokale brannvesen og de lokale Eltilsyn.

• Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), inklusive Fylkesmannens miljøvernavdelinger.

• Statens Strålevern.

• Arbeidstilsynet.

Ingen skader eller syke

– Arbeidsplassen skal være et trygt sted. Ingen skal oppleve å bli syk eller skadet på jobb. Virksomhetene må også forebygge hendelser som kan sette omgivelsene i fare. For å iverksette gode tiltak er det viktig å ha oversikt over hva som er de største farene i virksomheten. Aksjonen bidrar til å sette et svært viktig tema på dagsorden i mange virksomheter, sier Finboe Svendsen.

Krever systematisk HMS

Det er krav til at alle virksomheter skal jobbe systematisk for å kartlegge risiko og om nødvendig gjennomføre tiltak for å redusere denne til et akseptabelt nivå. Risikobegrepet kan defineres som den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. Systematisk HMS-arbeid fører til færre tap og skader, og vil derfor være lønnsomt for virksomhetene.

(arbeidstilsynet.no / hmsmagasinet)

"
Powered by Labrador CMS