Mindre smerter med selvbestemmelse

Kontroll over beslutninger om eget arbeid er forbundet med lavere risiko for nakkesmerter, viser en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Publisert

Studien viser en klar sammenheng mellom rollekonflikt på jobben og nakkesmerter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Rollekonflikt vil si at det er uoverensstemmelse mellom måten man må utføre jobben sin på og måten man mener den burde vært utført på, eller at man mottar motstridende forespørsler fra forskjellige personer. Det kan også innbære konflikt mellom oppgaver og egne verdier/oppfatninger, sier veileder og leder for prosjektet, Stein Knardahl.

Også arbeid med armene hevet over skuldernivå økte risikoen for nakkesmerter.

De som rapporterte at de hadde ledere som støttet selvstendighet og initiativ, hadde lavere risiko for nakkesmerter. Kontroll over beslutninger om eget arbeid var også forbundet med lavere risiko for nakkesmerter.

Undersøkelsen påviser risikofaktorer som er forholdsvis presist definert. Det burde derfor være mulig for bedriftene å endre disse for å bidra til å forebygge nakkesmerter, skriver Stami på sine nettsider.

I studien besvarte i overkant av 2400 ansatte, i 20 bedrifter, spørsmål om arbeidsinnhold, arbeidsmiljø, holdninger, endringer, helseplager og arbeidsevne to ganger med to års mellomrom.

Hensikten med studien er å si noe om hvilke psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer som har størst betydning for nakkesmerter, og data ble analysert på flere måter for å kunne konkludere om dette.

Les mer og last ned rapporten på stami.no

(Kilde: www.stami.no)

"
Powered by Labrador CMS