Gravid-i-jobb

Likestilt arbeid uten diskriminering

Er det greit å miste jobben fordi man er gravid? Bør arbeidsgivere tilby et eget bønnerom? Hvordan kan arbeidsgivere drive systematisk likestillingsarbeid?

Publisert

- Gravide er opptatt av sine rettigheter i arbeidslivet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Svarene på disse og mange andre spørsmål får du på veiledningssidene til Likestillings- og diskrimineringsombudet, som ble lansert tidligere denne måneden.

– Disse sidene er det behov for. Vi i ombudet får mange henvendelser om rettigheter og diskriminering i arbeidslivet. Hele syv av ti henvendelser til ombudet omhandler arbeidsliv. Vi håper disse sidene kan bidra til å øke engasjementet for likestilling på jobben, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

De nye veiledningssidene på www.ldo.no er for arbeidstakere som lurer på hvilke rettigheter de har på jobben, for tillitsvalgte, arbeidsgivere og for alle andre som vil jobbe for et likestilt arbeidsliv uten diskriminering.

Mange spørsmål

" Likestillings- og diskrimineringsombudet har plukket ut temaer de får mange henvendelser om, og som er områder der det er viktig å ha et aktivt likestillingsarbeid. Områdene er:* Aktivitets- og redegjørelsesplikt * Ansettelse og oppsigelse * Lønn og arbeidsvilkår * Tilrettelegging * Arbeidsmiljø * Graviditet og foreldrepermisjon * Religion på jobbInnenfor hvert av temaområdene er det informasjon om rettigheter og plikter for arbeidstakere og arbeidsgivere, og eksempler på klager Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet.

Graviditet på topp

– Det temaet vi får aller flest henvendelser om, er graviditet og foreldrepermisjon. Det kan være kvinner som mister jobbtilbud fordi de er gravide, eller det kan være fedre som blir forskjellsbehandlet når de er i pappaperm, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Arbeidsgivers plikter

Loven pålegger arbeidsgivere ikke bare å unngå å diskriminere, men også å jobbe aktivt for likestilling. Nettsidene har derfor en egen del om aktivitets- og redegjørelsesplikten, med praktiske råd om hvordan det kan gjennomføres. – Vi håper at sidene bidrar til at flere tar ansvar for å skape et likestilt arbeidsliv. Det er det behov for, avslutter Sunniva Ørstavik. (ldo.no)

"
Powered by Labrador CMS