Jobbtemperatur
Jobbtemperatur

Hvor varmt kan det bli på jobben?

Det kan være svært ubehagelig når det er for varmt eller for kaldt på arbeidsplassen. Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes mellom 19°C og 26°C.

Publisert

Det finnes ingen regler for hvordan temperaturen skal være på arbeidsplassen. (Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidstilsynet anbefaler også en temperatur ikke under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Mer om krav til det fysiske arbeidsmiljøet kan leses i arbeidsmiljølovens § 4-4 (lovdata.no).

Konsekvenser av varme og kulde

Riktig temperatur er i alles interesse. For høy eller for lav temperatur kan oppleves som plagsomt, og du kan bli mindre effektiv når det er for varmt eller for kaldt, skriver Arbeidstilsynet, og kommer med følgende punkter:

Når det er for varmt:

"
 • føles luften tørr og ufrisk
 • blir vi lett trøtte og uopplagte
 • nedsettes evnen til å jobbe effektivt og riktig

Når det er for kaldt:

 • nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo
 • kan det oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager forsterkes
 • blir enkelte mer mottakelig for infeksjoner

Ved gjentagende eller permanente problemer har arbeidsgiver et ansvar for å planlegge og tilrettelegge for forventede temperturvariasjoner sommer og vinter. Arbeidstilsynet foreslår følgende aktuelle tiltak:

Ved varmebelastning:

 • Solavskjerming utvendig.
 • Ventilasjon som fungerer (justering, vedlikehold og riktig drift).
 • Flytting av varmegivende utstyr.
 • Kjøleanlegg.

Ved kuldeproblemer:

 • Tetting av vinduer og dører.
 • Sluser mot trekk.
 • Ekstra varmekilder, eventuelt bedret isolasjon.
 • Flytte arbeidsplassen bort fra kulde og trekk.
 • Justere luftmengder og temperatur i ventilasjonsanlegg.
 • Endre driftsmåten for varmeanlegget (øke nattetemperaturen).
 • Lufte radiatorer og justere termostater.

Du kan ikke gå hjem

Kortvarig varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon kan gjøre arbeidet vanskelig eller umulig. Du har likevel ikke rett til å gå hjem av temperaturproblemene alene. Blir man syk som følge av dette er det selvfølgelig en anne sak, skriver tilsynet.

Dersom du har behov for pauser, forskjøvet arbeidstid, eller eventuelt å avbryte arbeidet, er dette noe som må avtales med arbeidsgiveren. Improviserte løsninger for å oppnå varme eller kjøling kan hjelpe noe, for eksempel bruk av vifte på varme dager.

Ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget. Det kan også være naturlig å kontakte bedriftshelsetjenesten, dersom virksomheten er tilknyttet en slik ordning.

Dersom problemene ikke kan løses på annen måte kan man tilkalle Arbeidstilsynet, som eventuelt kan gi pålegg om tiltak.

Les hele saken her:

"
Powered by Labrador CMS