Hjemmekontor-web.jpg

Risikabel ubalanse

En ubalanse mellom arbeid og familieliv påvirker sikkerheten og øker risikoen for ulykker på arbeidsplassen.

Publisert

(Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hverdagens puslespill, balansen mellom arbeid og familie, er en nøkkelfaktor for sikkerheten på arbeidsplassen, ifølge en ny studie fra USA. Forskerne har undersøkt data fra ulike helseundersøkelser, arbeidsulykker og organisatoriske faktorer blant 1525 personer, skriver Du&Jobbet.

Markant økning i ulykker

Resultatet viser at fremfor alt er forstyrrelser i balansen mellom arbeid og familie, en risikofaktor for ulykker på arbeidsplassen. I situasjoner der arbeidet kolliderer med familielivet, eller der krav fra familien påvirker prestasjonene på jobben, fant forskerne ut at risikoen for ulykker økte med 37 prosent.

Ingen svensk forskning

Ifølge dosent Marianne Tørner, som forsker på sikkerhet og arbeid ved arbeids- og miljømedisin ved universitet i Gøteborg, finnes det ingen svensk studie som har kartlagt hvordan balansen mellom arbeid og familie påvirker arbeidsplassulykker.

– Det er ikke så vanskelig å forstå sammenhengen ut fra et psykologisk perspektiv. Er du stresset av forskjellige årsaker, for eksempel en skilsmisse, har du problemer i samlivet eller opplever du andre dramatiske hendelser, er det en større risiko for ulykker. Er du mindre oppmerksom på jobben på grunn av at noe annet opptar deg mer, så øker ulykkesrisikoen, kommenterer Tørner.

Påvirker hverandre

I USA dør hvert år omkring 6000 personer i arbeidsulykker.

– Vi trodde at arbeid var en sak for seg og familien en annen, men nå forstår vi at balansen mellom disse to påvirker prestasjoner og produktivitet på jobben, sier Dave DeJoy, professor ved University of Georgia. Professor DeJoy har ledet forskningsstudien, som nylig ble publisert i tidsskriftet Journal of Safety Research.

(Du&Jobbet)

"
Powered by Labrador CMS