Høyeste Verdi

Mange opplever at stadig flere oppdrag tildeles på grunn av laveste pris alene. Dessverre er det slik at ofte så fører laveste pris også til redusert kvalitet.

Publisert

For å lettere kunne vurdere de tilbudene du får inn, og finne balansen mellom pris og kvalitet har Servicebedriftens landsforening funnet frem til en metode, eller verktøy, de kaller "Høyeste verdi".

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Høyeste verdi er et praktisk verktøy slik at du kan finne tilbudet med Høyeste verdi, altså det beste tilbudet du har fått.

Systemet skal sikre krav til likebehandling av tilbydere og gjennomsiktighet i anskaffelsesprosessen. Og kan brukes av både offentlige og private innkjøpere.

Utregning av Høyeste verdi i Excel regneark finner du ved å klikke her (Excel-fil).

Forklaring på bruk av regnearket finner du ved å klikke her (Pdf-dokument).

Tretrinns modell

Slik beskriver SBL systemet: Det baserer seg på en 3-trinns modell for tildeling av oppdrag og kontrakter.

Trinn 1 er å definere avvisningskriterier. Det gjelder på det stadiet der en leverandør eventuelt skal eller kan avvises fra deltakelse i videre konkurranse, og på dette trinnet gjelder det krav som må oppfylles for at leverandører i det hele tatt skal være med i anbudskonkurransen.

Trinn 2 er å definere kvalifikasjonskriterier. Dette er de krav som må være oppfylt for at leverandøren skal være skikket til å være med på anbudskonkurransen, så som finansielle og økonomiske forhold og teknisk kapasitet.

Siste trinn, Trinn 3, omfatter det å bestemme forholdet mellom pris og kvalitet samt definere tildelingskriterier. Hver bransje har utarbeidet egne lister over tildelingskriterier, og innkjøperen tildeler hver enkelt leverandør poeng etter hvor stor grad den enkelte leverandør oppfyller disse kriteriene. Til hjelp har SBL utarbeidet et Excel regneark som regner ut de vektede poengsummene og som tilslutt regner ut en verdi for hver leverandør. Den leverandøren med høyest verdi etter dette systemet, skal dermed vinne konkurransen. Det er ikke gitt at den leverandør med lavest pris har den høyeste verdien.

Startet på 90-tallet

Arbeidet med å lage et system for innkjøpere slik at de kunne velge leverandører med høyeste verdi fremfor laveste pris ble startet i slutten av 90-årene. Da viste det seg i undersøkelser at 85 - 100 % av sikkerhetsoppdragene for det offentlige i Europa ble tilkjent pga. pris alene.

Vaktselskapene ble oppmuntret til å redusere prisene, og dermed kvaliteten, på tross av at kvalitet er anerkjent som et nøkkelelement for kunde- og brukertilfredshet, skriver SBL.

Ensidig fokus på lav pris kan også utfordre arbeidsavtaler, omgåelse av kollektive avtaler, svart økonomi, lovmessige forpliktelser, opplæring og kvalitetsstyringen.

"
Powered by Labrador CMS