Lederartikkel:

Uproffe innkjøpere

«På tvers av alle bransjer opplever vi at det offentlige opptrår uryddig og bryter med anbudsreglene.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 3/2019:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

N3zones AS fikk nylig medhold i en klagesak som ble behandlet av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse om fastmonterte matter, hvor N3zones anførte i sin klage blant annet at valgt leverandør ikke tilfredsstilte kravet for å delta i konkurranse på grunn av manglende erfaring fra større/tilsvarende oppdrag, som var et krav. Klager mener at tilbudet dermed burde vært avvist. I tillegg påpekte de også at prisen i tilbudet var unormalt lavt, og at forskriften i slike tilfeller plikter oppdragsgiver å kreve skriftlig redegjørelse og dokumentasjon for tilbudets sammensetting. KOFA konkluderer med at tilbudet fra valgte leverandør i utgangspunktet burde ha vært avvist, og har dermed ikke behandlet klagers øvrige anførsler.

Dessverre er ikke dette en unik sak. På tvers av alle bransjer opplever vi at det offentlige opptrår uryddig og bryter med anbudsreglene. Det er flere som hevder´ at det offentlige bryter innkjøpsreglene som aldri før – uten at vi kan gå god for denne påstanden. Men at det er mange merkelige innkjøp i det offentlige, som koster fellesskapet hundretalls millioner av kroner er det ikke tvil om. Leverandørene møter uproffe innkjøpere og tvilsomme anbud.

Det er nok på langt nær alle tvilsomme innkjøp som blir klaget inn til KOFA, og det er derfor vanskelig å si hvor ille situasjonen er. De ekstreme tilfellene er utslag av korrupsjon, men vi velger å tro at de fleste sakene dreier seg om noe så banalt som manglende kunnskap om regelverket. Og det er noe som politikere bør ta på større alvor. Alle som jobber med innkjøp må skoleres og vi må kunne stole på at de vet hva de holder på med. Dessverre kan vi ikke det i dag, og vi kan ikke annet enn å forlange at det offentlige skjerper seg kraftig!

For ordens skyld nevner vi at KOFAs avgjørelser bare er veiledende.

Lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 3/2019

Les mer om bladet her

Powered by Labrador CMS