Tegning av fornøyd renholder
Renholdere i private bedrifter får kr 11,50 mer pr. time i 2023.

Her er de nye lønningene i renhold

Norsk Arbeidsmands­forbund, NHO Service og Handel og Virke har blitt enige om nye satser for lønn, som i 2023 økes med kr 11,50 pr. time.

Satsene gjelder for renholdere som er organisert i Norsk Arbeidsmands­forbund og ansatt hos private renholds­bedrifter organisert i arbeids­giver­organisasjonene NHO Service og Handel og Virke.

Satsene er tradisjonelt blitt tone­angivende for de minste­satsene som senere vedtas for allmen­gjort minstelønn for renholdere i Norge.

Nye lønns­satser

Partene ble enige om et generelt tillegg på kr 7,50 pr. time og et ytterligere tillegg på kr. 4,-. Dette gir et samlet tillegg på kr 11,50 pr. time.

De nye lønns­satsene pr. time er som følger (med lønns­satser gjeldende for 2022 i parentes):

  • Under 18 år: kr 165,05 (153,55)
  • 0-2 års ansiennitet: kr 216,04 (204,54)
  • 2-4 års ansiennitet: kr 219,41 (207,91)
  • 4-10 års ansiennitet: kr 226,14 (214,64)
  • Over 10 års ansiennitet: kr 229,99 (218,49)

Lærlinger: kr 116,46 (for både 1. og 2. læreår) (110,70)

Gjelder fra 21./28. april og 1. april

For medlems­bedrifter i NHO Service og Handel gjelder satsene fra 21. april 2023. Lønns­forhøyelser gjøres ikke gjeldende for arbeids­takere som har sluttet i bedriften før 28. april 2023. Det foretas ikke omregning eller etter­betaling av overtids­tillegg, skift-, nattillegg mv. for arbeid utført før 28. april 2023.

For medlems­bedrifter i Virke gjelder satsene fra 1. april.

Kilder

Renholdsoverenskomsten (link til sak hos NHO SH 27/4-2023)

Renholdsbedrifter – NHO Service og Handel – mellomoppgjør 2023 (link til PDF hos Arbeidsmands­forbundet 23/4-2023)

Renhold – Virke – mellomoppgjør 2023 (link til PDF hos Arbeidsmands­forbundet 8/5-2023)

Tariffavtaler og lover (oversiktsside hos Arbeidsmandsf­orbundet)

Les også

Her er de nye lønningene i renhold (gjeldende fra ca. mai 2022, Renholdsnytt.no 16/5-2022)

Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 204,54 fra 15/12-2022 (Renholdsnytt.no 15/12-2022)

Dette bør renhold minst koste i 2023 (selvkost­kalkulator for timelønn og personal­kostnader gjeldende fra ca. april 2023, Renholdsnytt.no 16/5-2023)

 

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS