Tabell som viser med timelønn og personalkostnader, pluss tegning av en kalkulator
Dette bør renholdstjenester egentlig koste – som minimum.

Dette bør renhold minst koste i 2023

Etter tariff­oppgjøret i 2023 har NHO Service og Handel opp­datert sin selvkost­kalkyle for personal­kostnader i renholds­yrket.

forbund og arbeidsgiver­organisasjonen NHO Service og Handel, endte som kjent med en minste tarifflønn på kr 216,04 pr. time gjeldende fra 21. april 2023 (for arbeids­takere over 18 år med 0-2 år ansiennitet).

Krone­tillegget ble som vanlig det samme i forhandlingene mellom NAF og Virke snaut tre uker senere.

For å beregne personal­kostnadene for en slik timelønn, har NHO Service og Handel lagt til et anslag for utgifter til sykefravær, opplæring, ferie­penger, pensjons­ordninger, arbeidsgiver­avgift, forsikringer med mer.

Ut fra dette kommer NHO Service og Handel fram til en estimert selvkost for personal­kostnadene på kr 304,58 pr. time, eksklusiv merverdiavgift.

I tillegg til dette kommer en god del kostnader som vil variere mye fra renholds­byrå til renholds­byrå, som utgifter til materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse, lov­pålagt bedriftshelse­tjeneste, merverdi­avgift og byråets avanse.

Hvis du som innkjøper derfor får et tilbud ned mot kr 304,58 pr. time, er det god grunn til å gå tilbudet etter i sømmene, fordi det kan innebære at renholderen er uforsikret og personlig må dekke utgifter til for eksempel materialer, arbeidstøy, transport og annet.

.

Selvkostberegningen finner du hos NHO Service og Handel, se deres artikkel: Ny selvkostkalkyle for renhold (publisert 16/6-2023)

Les også:

Her er de nye lønningene i renhold (om 2023-oppgjøret, renholdsnytt.no)

Her er de nye lønningene i renhold (om 2022-oppgjøret mellom NHO SH og NAF, link til Renholdsnytt.no)

Enighet mellom NAF og Virke (om 2022-oppgjøret mellom Virke og NAF, link til Renholdsnytt.no)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS