Ellen Nygard er fagansvarlig for studietilbudet i Facility Management på Handelshøyskolen ved OsloMet.
Ellen Nygard er fagansvarlig for studietilbudet i Facility Management på Handelshøyskolen ved OsloMet.

OsloMet inviterer til vårens FM-emne

Emnet Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management har enkelte ledige studie­plasser. Emnet egner seg for ledere som ønsker å gi sine service­medarbeidere opplæring og motivasjon til å lære hele livet. Søknads­frist 20. januar.

Publisert

Oppdatert 12/1-2023: Søknadsfrist er 20. januar, ikke 25. januar som opprinnelig meldt. Fysiske møter er 17. februar + 27. og 28. april.


Ellen Nygard, som er universitets­lektor og fagansvarlig for studie­tilbudet i FM ved OsloMet, inviterer til det nett­baserte emnet Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management.

Dette FM-emnet tilbys ledere i FM-bransjen, i tillegg til å være et valgemne for studenter på Årsstudium i organisasjon og ledelse på Handels­høyskolen ved OsloMet.

Lav kostnad

Studie­tilbudet er fortsatt gratis, kun en mindre semester­avgift kreves når studie­plassen bekreftes. I tillegg kommer til kostnadene for litteraturen på emnet.

Vårens FM-emne Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management har fortsatt ledige studieplasser.

Nærmere informasjon om vårens FM-emne og hva man lærer, går fram av landingssiden til Facility Management: – Facility Management er utøvd lederskap tilpasset behov i enhver organisasjon - OsloMet

Praktisk info

Undervisningen starter opp fredag 3. februar og er nettbasert (Zoom). Det er én undervisningsøkt pr. uke fram til 19. mai, alle på fredag morgen.

De fleste øktene er nettbasert. Unntaket er fredag 17. februar og torsdag 27. og fredag 28. april, der studentene inviteres til undervisnings­økter på OsloMet-campusen i Pilestredet i Oslo, i tillegg til planlagte studiebesøk.

Detaljer i timeplanen går fram av landings­siden over. Her gis det også noen råd om hvordan legge opp studiet samtidig som man er i full jobb. Informasjon om arbeidskrav og eksamen gis også, i tillegg til hvordan gå fram for å søke opptak.

Frist for å søke opptak på vårens FM-emne er 20. januar 2023.

Gode tilbake­meldinger

FM-emnet Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management undervises for tredje gang denne våren.

– Tilbakemeldingen fra tidligere studenter er god. Emnet oppleves nyttig, sier Ellen Nygard.

Et eksempel på en slik tilbake­melding fra Martin Mogan. Han er kontorsjef med personal­ansvar for renholdere og arbeids­oppgaver knyttet til bl.a. renholds­tjenesten i Departementenes sikkerhets- og service­organisasjon (DSS).

Martin Mogan var student på Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management-emnet våren 2021 og holdt en gjeste­forelesning for studentene på FM-emnet året etter.

Forelesningen hans ble det tatt opptak av. En kortversjon finner du her: https://youtu.be/jHvXu_32YG8

Mer info og påmelding hos OsloMet

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS