Illustrasjonsbilde av kvinnelig renholder med spray og klut
Renholdere er mindre berørt av omorganisering og nedbemanning enn det som er gjennomsnittet for alle yrker.

Alt det positive ved å være renholder

Det mangler ikke på forskning omkring negative aspekter i renholderes arbeidsmiljø, som belastningsskader og såre hender. Renholdsyrket har likevel mange fordeler fremfor andre yrker.

En av driverne til at renholdere trives i yrket sitt, er det åpenbart synlige ved at det blir rent og fint etterpå. En annen er vissheten om at du som renholder bidrar til trivsel og inneklima – og i mange tilfeller – bedre hygiene og smittevern, for alle på arbeidsplassen.

Statens arbeids­miljø­institutt (STAMI) har opprettet et nettsted som gir oversikt over arbeids­miljø­utfordringer i forskjellige næringer og yrker. Det viser at det er mye godt å si om yrket:

Illustrasjonsbilde av mannlig renholder som rengjør et vindu
Langt færre renholdere har arbeidsrelaterte søvnvansker enn gjennomsnittet for alle yrker.
 • 19 % har vært berørt av omorganisering de siste tre årene. Gjennom­snitt for alle sysselsatte er 27 %.

 • 21 % har vært berørt av ned­bemanning de siste tre årene. Gjennom­snitt for alle sysselsatte er 25 %.

 • 5,2 % har jobbet natten som en del av avtalt arbeidstid i løpet av de siste tre månedene. Gjennom­snitt for alle syssel­satte er 9,4 %.

 • Det er få respondenter som svarer at de arbeider lange arbeids­uker (over 48 timer). Gjennom­snitt for alle syssel­satte er 8,3 %.

 • 7,9 % opplever at jobbkrav ofte forstyrrer hjemme- og familie­livet. Gjennom­snitt for alle sysselsatte er 15 %.

 • 7,3 % opplever høy grad av rolle­konflikt (motstridende krav og fore­spørsler i arbeidet). Gjennom­snitt for alle sysselsatte er 12 %.

 • 3,9 % opplever høye emosjonelle krav, som at man må forholde seg til andres negative følelser eller skjule sine egne i jobb. Gjennom­snitt for alle sysselsatte er 19 %.

 • 18 % opplever opplever ofte eller av og til å være involvert i ubehagelige konflikter på arbeids­plassen, enten med kolleger, ledere og/eller kunder. Gjennom­snitt for alle syssel­satte er 28 %.

 • 3,5 % opplever plaging eller erting månedlig eller oftere. Gjennom­snitt for alle syssel­satte er 3,5 %.

 • 8,3 % er utsatt for så sterk støy at de minst 1/4 av arbeids­dagen må stå inntil kolleger eller rope for å bli hørt. Gjennom­snitt for alle syssel­satte er 9 %.

 • 5,4 % har opplevd arbeids­relaterte psykiske plager i løpet av den siste måneden. Gjennom­snitt for alle syssel­satte er 11 %.

 • 17 % føler seg psykisk utmattet etter jobb ukentlig. Gjennom­snitt for alle syssel­satte er 22 %.

 • 8,2 % har hatt arbeids­relaterte søvn­vansker i løpet av den siste måneden. Gjennom­snitt for alle syssel­satte er 12 %.

 • 10 % har vært plaget av hodepine eller migrene den siste måneden og vurderer at dette kan skyldes jobben. Gjennom­snitt for alle syssel­satte er 12 %.

Datakilde: Renholder (link til Stami)

Les også: Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel starter millionprosjekt for blant annet å se på renholderes arbeidstid (renholdsnytt.no 9/1-2023)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS