Renholdstralle med klokke på kveldstid
Et av målene med samarbeids­prosjektet er å flytte renholdet fra kveldstid til dagtid. Prosjektet trenger deltakelse fra ialt ti bedrifter, med både geografisk og størrelses­messig spredning. Foreløpig er det klart at ISS blir med.

Million­prosjekt skal gi mer renhold på dagtid

Norsk Arbeidsmands­forbund og NHO Service og Handel har fått 4,6 millioner kroner til et renholds­prosjekt. Et av målene er at renholdere skal få jobbe på dagtid.

Publisert

Prosjektet heter Ren tilstede­værelse, melder LO-organet FriFagbevegelse. Forbunds­sekretær i Norsk Arbeidsmands­forbund, Trine Wiig, mener arbeidstid på dagtid vil vise viktigheten av renholds­arbeid og heve yrkets status.

Trine Wiig, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Trine Wiig.

– Bransjen sliter med rekruttering, og vi mener noe av det skyldes at det er vanskelig å kombinere jobben som renholder med familieliv, følge opp barn med skole- og fritids­aktiviteter, og å stille opp som frivillig i lag og foreninger, sier hun.

Temaer

som det skal jobbes med i prosjektet:

  • Jobbe på dagtid, i stedet for på etter­middag og kveld, eller tidlig morgen

  • Egen kampanje for renhold på dagtid

  • Økt kunnskaps­nivå i parts­samarbeidet

Trine Wiig håper også på økt organisering, at samarbeidet mellom Arbeidsmands­forbundet og NHO Service og Handel vil resultere i nye politikk­områder som det går an å samarbeide om, og forhåpentligvis flere tillitsvalgte.

Må lytte mer til tillits­valgte

Wiig ønsker også at prosjektet skal bidra til å skape nye arenaer for tillits­valgte og ledelse der de kan snakke sammen, og at de gjennom prosjektet blir vant til dette.

– Vi håper på månedlige møter – som jo allerede er i hoved­avtalen. Vi begynner faktisk der fordi mange bedrifter ikke har månedlige møter med tillits­valgte. Man har ikke det samarbeidet, verken formelt eller uformelt. Man hopper gjerne bukk over tillits­valgte når bedriften skal utvikle nye løsninger, sier hun.

Hf-fondet

Prosjekt­midlene tildeles av Hoved­organisasjonenes felles­tiltak (Hf), som er et samarbeids­prosjekt mellom LO og NHO.

Trenger flere bedrifter

I søknaden fra Norsk Arbeidsmands­forbund og NHO Service og Handel ble det satt en forutsetning om at de skulle få med seg ti bedrifter – små, mellomstore og store – på prosjektet.

Foreløpig er det klart at ISS er med. Hvem de ni andre blir, er ennå ikke klart. Wiig håper det blir en god geo­grafisk spredning, med bedrifter og tillits­valgte fra hele landet.

Halvannet år

Prosjektet starter med en oppstarts­konferanse 15. mars og skal etter planen avsluttes 15. september 2025.

Norsk Arbeidsmands­forbund har nå cirka 6000 medlemmer innenfor renhold.

Stort budsjett

Ifølge NHO Service og Handel har budsjettet for prosjekt Ren Tilstedeværelse en samlet ramme på 11 580 000 NOK. Bedriftenes og organisasjonenes egeninnsats er beregnet til 6 980 000 NOK og prosjektet fikk innvilget fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak det det søkte om, 4 600 000 NOK, i finansiell støtte til utviklingsprosjektet.

Kilder:

Millionprosjekt skal gi renholdere mulighet til å jobbe på dagtid (link til FriFagbevegelse)

Fullt gjennomslag for millionprosjekt (omtale hos NHO Service og Handel)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS