Renholdstralle med klokke på kveldstid
Et av målene med samarbeids­prosjektet er å flytte renholdet fra kveldstid til dagtid. Prosjektet trenger deltakelse fra ialt ti bedrifter, med både geografisk og størrelses­messig spredning. Foreløpig er det klart at ISS blir med.

Million­prosjekt skal gi mer renhold på dagtid

Norsk Arbeidsmands­forbund og NHO Service og Handel har fått 4,6 millioner kroner til et renholds­prosjekt. Et av målene er at renholdere skal få jobbe på dagtid.

Publisert

Prosjektet heter Ren tilstede­værelse, melder LO-organet FriFagbevegelse. Forbunds­sekretær i Norsk Arbeidsmands­forbund, Trine Wiig, mener arbeidstid på dagtid vil vise viktigheten av renholds­arbeid og heve yrkets status.

Trine Wiig, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Trine Wiig.

– Bransjen sliter med rekruttering, og vi mener noe av det skyldes at det er vanskelig å kombinere jobben som renholder med familieliv, følge opp barn med skole- og fritids­aktiviteter, og å stille opp som frivillig i lag og foreninger, sier hun.

Temaer

som det skal jobbes med i prosjektet:

  • Jobbe på dagtid, i stedet for på etter­middag og kveld, eller tidlig morgen

  • Egen kampanje for renhold på dagtid

  • Økt kunnskaps­nivå i parts­samarbeidet

Trine Wiig håper også på økt organisering, at samarbeidet mellom Arbeidsmands­forbundet og NHO Service og Handel vil resultere i nye politikk­områder som det går an å samarbeide om, og forhåpentligvis flere tillitsvalgte.

Må lytte mer til tillits­valgte

Wiig ønsker også at prosjektet skal bidra til å skape nye arenaer for tillits­valgte og ledelse der de kan snakke sammen, og at de gjennom prosjektet blir vant til dette.

– Vi håper på månedlige møter – som jo allerede er i hoved­avtalen. Vi begynner faktisk der fordi mange bedrifter ikke har månedlige møter med tillits­valgte. Man har ikke det samarbeidet, verken formelt eller uformelt. Man hopper gjerne bukk over tillits­valgte når bedriften skal utvikle nye løsninger, sier hun.

Hf-fondet

Prosjekt­midlene tildeles av Hoved­organisasjonenes felles­tiltak (Hf), som er et samarbeids­prosjekt mellom LO og NHO.

Trenger flere bedrifter

I søknaden fra Norsk Arbeidsmands­forbund og NHO Service og Handel ble det satt en forutsetning om at de skulle få med seg ti bedrifter – små, mellomstore og store – på prosjektet.

Foreløpig er det klart at ISS er med. Hvem de ni andre blir, er ennå ikke klart. Wiig håper det blir en god geo­grafisk spredning, med bedrifter og tillits­valgte fra hele landet.

Halvannet år

Prosjektet starter med en oppstarts­konferanse 15. mars og skal etter planen avsluttes 15. september 2025.

Norsk Arbeidsmands­forbund har nå cirka 6000 medlemmer innenfor renhold.


Kilde: Millionprosjekt skal gi renholdere mulighet til å jobbe på dagtid (link til FriFagbevegelse)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS