Hånd som klikker på en «smilemunn», med surmunn og strekmunn ved siden av.
Blir du med i en prøvenemnd, får du også selv en dypere innsikt i faget.

Vil du bidra til å få nye og gode renholdere inn i faget? Bli med i prøvenemnd!

I år skal det velges nye sensorer til renholds­fagbrevet, og fagprøve­nemndene ønsker forslag til gode kandidater. – Et givende verv som gir mye tilbake, sier alle sensorer Renholdsnytt har snakket med de siste årene.

Publisert

Tradisjonelt kommer mange av forslagene fra bedrifter, offentlige virksomheter, opplærings­kontor eller eksisterende nemnds­medlemmer, men det er fullt mulig for enkelt­personer å melde sin interesse og foreslå seg selv som nemndsmedlem.

Nemndene bør nemlig ha en bred ressursbank med medlemmer fra private bedrifter, ulike nivåer av offentlig forvaltning og ikke minst sykehus/helse.

Portrettfoto av henne
Har du lyst til å sitte i prøvenemnd, spør Trine Wiig i Norsk Arbeidsmandsforbund?

Fin måte å holde seg oppdatert

– Som sensor lærer du mye og får et litt annet innblikk i faget. Du får en enda dypere innsikt og må også holde deg selv oppdatert, fordi faget utvikler seg hele tiden, sier Trine Wiig.

Hun er forbunds­sekretær for renholdsfaget i Norsk Arbeidsmands­forbund og en ivrig forkjemper for renholdsfagbrev. Blant annet NAF og NHO Service og Handel bidro godt til fagbrevet ble offentlig godkjent i 1994.

– Hvis du tenker tilbake på disse første fagbrevene, så har det vært en utrolig utvikling i utstyr, metode, kjemi og annet. Derfor er du nødt til å holde deg oppdatert. Dessuten blir du kjent med sensorer fra andre miljøer, og får en faglig utvikling av å møte andre i samme bransje.

– Hvilke krav stilles til den som er nysgjerrig på å være sensor?

– Jeg vil trekke fram at du selv har fagbrev, og personlig egnethet, som de to viktigste, sier Trine Wiig.

Portrettfoto av henne
Rujira Coles i Viken FK fremhever at ved å få inn forslag til kandidater nå, får nemndene mer tid på seg til å gi sensorene opplæring innen 2024.

Bør brenne for faget

Rujira Coles leder renholds­seksjonen i Viken fylkeskommune. Hun opplyser at innen 2024 må alle fylkene ha oppnevnt nye sensorer. Ved å få inn navn på kandidater allerede nå, får nemndene tid på seg til å sjekke ut kandidatene.

– Det skal også gis opplæring til sensorene, blant annet i å skape trygghet hos fagprøvekandidatene. De vi ønsker å motivere til å sitte i nemndene, er de som har kunnskap og brenner for faget, sier hun.

Informasjon om prøvenemndsarbeid – og søkeskjemaer – ligger ute på hjemmesidene til hver enkelt fylkeskommune. Renholds­operatør­faget ligger, som mange vil vite, under bygg- og anleggs­teknikk­fagene.

.

Portrettfoto av ham
Knut Georg Kåsin Pølse-Nilsen poengterer at han som sensor stadig blir utfordret på problemstillinger fra elevene, noe han finner lærerikt.

Tilegner seg kunnskap selv

Knut Georg Kåsin Pølse-Nilsen både underviser til fagbrevet og er sensor i Vestfold og Telemark:

– En fordel ved å undervise og være sensor, er at du skaper et samspill mellom lærer og kandidater. Læreplanen og retningslinjene fra Utdannings­direktoratet tilsier at det er viktig å samspille med kandidatene og få dem til å ta egne valg, dokumentere og forklare.

– Dermed blir jeg utfordret på ting jeg ikke har vært borti, og er hele tiden nødt til å oppdatere meg.

Portrettfoto av henne
Ingeborg Malterud i NHO Service og Handel oppfordrer enda flere arbeidsgivere til å promotere fagbrev.

Gir god uttelling

Ikke uventet taler også Ingeborg Malterud, fagsjef for renholds­bransjen i NHO Service og Handel, varmt om fagbrev:

– Mange av medlems­bedriftene legger til rette for fagbrev­opplæring, men vi skulle gjerne hatt flere, sier hun.

Fagbrevet kan både gi en konkurranse­fordel til bedriften og fordeler for renholderen.

– Vi ser at det etterspørres fagbrev i en del anbud. Renholderen, på sin side, har kroner 13,50 i fagtillegg pr. time, og du er omtrent sikret jobb hvor du vil i landet.

Arbeidsgiver bør være fleksibel

– Det å sitte i prøvenemnd er et verv. Når du skal dømme fagbrev, må du derfor ta fri fra din daglige jobb, sier Trine Wiig i Arbeidsmands­forbundet.

– Derfor er det viktig at arbeidsgiver viser forståelse. Skal vi få til utdanningen, må de gode renholderne fristilles for å kunne skaffe flere gode renholdere, avslutter hun.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS