Når 1 lønnsoppgjør = 1 strømregning

Bor du i «gal» del av landet, er det utsikter til at én råkald vinter­måned kan gi strøm­regning i størrelses­orden hele årets lønns­oppgjør.

Publisert

Denne lederen sto på trykk i Renholdsnytt nr. 4/2022 (oversikt over utgaven):

.

Moroa varte ikke lenge. Lønns­oppgjøret mellom Norsk Arbeidsmands­forbund og NHO Service og Handel i april ga kroner 8,50 mer i timen for renholdere i privat virksomhet. Tilsyne­latende sjenerøst, i alle fall virket det den gang som om det kunne demme opp for noe av pris­veksten på mat, drivstoff og lånerenter.

Det kan virke trangsynt av meg å se isolert på renholdere i privat sektor, men det skyldes at 2022-tallene her er kjent.

Oversikt over lønna til offentlig ansatte får vi neppe før Statistisk sentralbyrå slipper nye tall i februar 2023. Gjennom­snittlig måneds­lønn for heltids­ansatte renholdere i privat og offentlig sektor skilte seg imidlertid bare med noen hundre­lapper mot slutten av 2021.

Så kom altså august måned,

der allerede høye strøm­priser løp helt løpsk i de folke­rikeste delene av landet. Der er det utsikter til at én råkald vinter­måned kan gi strøm­regning i størrelses­orden hele årets lønns­oppgjør.

For om strømprisen denne høsten skulle stabilisere seg på 5 kroner kilowatten i de dyreste områdene av landet, kan du raskt få en strøm­regning på 10 000 i en gjennom­snittlig leilighet (23 000 kroner for en gjennom­snittlig enebolig). Med strøm­støtte får du igjen en del, men erfaring viser at denne kan komme flere dager etter at regningen har forfalt.

Slike svingninger i personlig økonomi er det mange som vil miste nattes­øvnen over.

Vårens lønns­oppgjør indikerer at du som renholder vil få en brutto lønns­økning på rundt 18 000 kroner på årsbasis (renholds­ledere 21 500 ekstra, mitt anslag). Bor du i enebolig i «gal» del av landet, kan alt bli spist opp av én til to måneders strøm­regning, selv etter strømstøtten.

Etter pandemien rapporterer mange virksom­heter at det er vanskelig å få tak i nok renholdere. Den brutale inn­dragningen av personlig kjøpekraft som foregår nå, vil neppe gjøre det enklere å rekruttere til et yrke som lønns­messig ligger på 322. plass blant 350 yrker (i henhold til nyeste oversikt fra Statistisk sentralbyrå).

Til gjengjeld vil roboter stige ytterligere i popularitet. I seg selv positivt, da det kan avlaste mot repetitive oppgaver, men roboter kan ikke gjøre alt.

Som 12. mars 2020 så tydelig viste oss, er det ingen ting som slår tobeinte medarbeidere med høy motivasjon.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS