Overenskomsten mellom Norsk Arbeidsmands­forbund og NHO Service og Handel gir service- og vedlikeholds­personell et generelt tillegg på kr. 6,- pr. time.

Nye lønninger i service og vedlikehold

Et stort flertall av medlemmene i Norsk Arbeidsmands­forbund (NAF) har sagt ja til ny Service- og vedlikeholds­overenskomst.

NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmands­forbund (NAF) ble natt til onsdag 25. mai enige i forhandlingene om Service- og vedlikeholds­overenskomsten. NAF-medlemmene sa deretter ja til dette 10. juni, melder NHO Service og Handel.

Det er blant annet enighet om følgende:

  • Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 6,- pr. time.

  • Minstelønns­satsene heves med kr. 7,75 (inkl. det generelle tillegget).

  • Endringer i bestemmelsene om arbeidstøy.

  • Der arbeidstaker utfører arbeid som krever vernebriller, skal arbeids­giver etter nærmere vilkår tilby dette.

  • I tilfeller hvor arbeids­taker pålegges å lade tjeneste­bil hjemme, skal bedriften dekke strøm­utgifter.

  • For arbeid omfattet av bilagene som gjelder skadesanering / skadedyr­bekjempelse og vaktmestre mv. kan partene på bedriften inngå avtale om akkord / bonussystemer.

  • Matpenge­satsen heves til kr. 96,-

  • Nye bestemmelser om likestilling / likeverd og etter- og videre­utdanning. Disse bestemmelsene er tatt inn i egne bilag.

Oversikt over nye satser i årets oppgjør (for mange ulike yrker, NHO SH)

Kilde: Service- og vedlikeholds­overenskomsten er vedtatt (link til NHO SH)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS