Faksimile fra NVKs nye bransjestandard.

NVK har utgitt ny standard for helse-vaskeri

Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn har gjort tilgjengelig en revidert versjon av bransje­standarden for vask av tekstiler i helse­sektoren.

Publisert

NVK opprettet i august 2020 en arbeids­gruppe for å revidere bransje­standarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgs­tjenesten».

Kan lastes ned gratis fra NVKs nettside

NVKs nye bransjestandard.

Arbeidsgruppens hørings­forslag ble sendt på høring til 140 instanser 24. februar 2021 og det ble mottatt 260 hørings­uttalelser fra 19 instanser, de fleste fra de regionale kompetanse­sentrene for smittevern og smittevern­avdelingene på sykehus, Folkehelse­instituttet og Arbeids­tilsynet.

Den reviderte bransje­standarden ble godkjent 15. desember 2021 og er gyldig fra 1.1.2022, melder NVK.

Endringer

De viktigste endringene i forhold til forrige utgave av bransje­standarden er:

  • Krav til system for risiko­vurdering og kontroll av hygiene­kvalitet.
  • Gjennomgående fokus på helse-, miljø og sikkerhets­arbeid (HMS), i tillegg til hygiene­kvalitet på tekstilene.
  • Tilpasset krav til kjemo­termisk desinfeksjon slik at det samsvarer med Biocidprodukt­forordningen.
  • Nytt kapittel om mikro­biologisk egenkontroll.
  • Oppdatert lovkrav og referanser, og henvist mer til disse i teksten.
  • Vurdert smittevern opp mot erfaringer fra covid-19-pandemien.

Bakgrunn for standarden

Alle tekstiler fra helse- og omsorgs­tjenesten kan være forurenset med biologisk materialesom kan føre til smitte. Det er derfor særdeles viktig at tekstilene håndteres på enprofesjonell måte som sikrer hygienisk rene tekstiler og godt smittevern for de ansatte.

Når man ikke kan utelukke smitte og de alvorlige konsekvenser smitte kan medføre, er det viktig å forebygge.

Bransje­standarden har under covid-19-pandemien blitt enda mer aktuell, og har bidratt til godt smittevern for de sertifiserte vaskeriene og deres kunder.

Kilde: Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgstjenesten er revidert og den nye utgaven er gyldig fra 1.1.2022 (ekstern link til NVK)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS