Fremsiden av produktet.

Trekker engangs vaske­kluter med ulovlig innhold av bakterier

Mattilsynet har blitt varslet av FHI om at et pågående smitte­utbrudd i over 30 sykehus i Norge kan knyttes til en spesiell type engangs vaske­kluter som brukes i helse­tjenesten.

Foreløpige laboratorie­analyser viser at disse kan være forurenset med en bakterie som heter Pseudomonas aeruginosa.

Selv om dette er en vanlig bakterie som finnes overalt i naturen, kan den gi alvorlig infeksjon hos intensiv­pasienter og pasienter med svekket immunforsvar. Derfor trekkes nå produktene fra markedet, melder NTB.

Produktene som trekkes er:

  • Oasis Bedbath, unperfumed

  • Produsent: Vernacare

  • Distributør: Kvinto

  • Lotnr: 107537, med utløpsdato 31/08/2023

  • Totalt er det 1494 esker med 42 pakker pr eske. I en pakke er det 5 vaskekluter

Sykehusene har også på eget initiativ stanset bruken av enkelte produkter fra samme produsent for å være føre-var.

.

Baksiden av produktet. Foto: OUS

.

Kan ha blitt solgt til andre steder

I hovedsak er det sykehus og sykehjem som benytter disse produktene til stell av senge­liggende pasienter. Men de kan også kjøpes på nett. De er også der tydelig markedsført til bruk ved stell av senge­liggende, syke og pleie­trengende personer.

- Vi kommer nå til å følge opp produsenten og importøren for å sikre oss at alle produkter vi mistenker at kan inneholde bakterien, blir stoppet og trukket tilbake, sier Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynet.

- Dersom noen har disse produktene liggende, bør de ikke brukes. Folkehelse­instituttet har bedt helse­foretakene oppbevare produktene for eventuell videre­undersøkelse. Bakterien gir sjelden sykdom hos friske mennesker med normalt godt immun­forsvar, men bakterien kan gi alvorlig infeksjon hos mennesker med svekket immun­forsvar. Vi anbefaler uansett ikke at du skal bruke produktet selv om du er frisk og rask, sier Sletta.

Det er FHI som leder utbrudds­oppklaringen og koordinerer smittesporings­arbeidet rundt pasientene. Mattilsynets ansvar er å føre tilsyn med kosmetikk­produkter, slik som engangs vaskekluter.

Les mer om utbruddet hos FHI: Utbruddsbakterien funnet i engangs vaskeklut brukt i helsetjenesten

Kilde: Trekker engangs vaskekluter med ulovlig innhold av bakterier (link til NTB)

.

Gir sjelden sykdom hos friske

Det er påvist utbrudd med bakterien P. aeruginosa hos 239 pasienter i ialt 33 sykehus i Norge.

Oslo universitets­sykehus (OUS) har påvist utbrudds­bakterien i én pakke med ferdig fuktede engangs vaskekluter som ofte brukes til intensiv­pasienter i sykehus.

Produktet er «Oasis Bedbath, Unperfumed» fra produsenten Vernacare i England

Funnene styrker mistanken om at klutene kan være smittekilde. Videre under­søkelser gjennomføres og det kartlegges om klutene har vært i bruk i helse- og omsorgs­tjenesten utenfor sykehus. Engangs­klutene er et ikke-sterilt kosmetisk produkt.

Det første tilfellet FHI kjenner til ble oppdaget i oktober 2021 i Helse Nord, som oppdaget og ledet utbruddet i startfasen, før det ble kjent at det også var tilfeller i andre helse regioner.

P. aeruginosa er en vanlig fore­kommende bakterie som trives i vann og fuktige omgivelser, samt i sykehus­miljø. Den forårsaker sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensiv­pasienter og pasienter med svekket immun­forsvar. Smittede pasienter som får en infeksjon, kan behandles med antibiotika.

Kilde: FHI 21. mars 2022

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS