NAF og NHOSH har hatt to positive møtedager i forkant av vårens tariffoppgjør.

Bedre samarbeid for renholdere

Renholds­gruppen i Norsk Arbeidsmands­forbund (NAF) har vært på et viktig oppdrag: Sammen med NHO Service og Handel har de brukt to dager på å jobbe seg tettere sammen foran årets tariff­oppgjør.

Publisert

Flere av landets største renholds­bedrifter hadde sendt toppledelsen for å komme de tillits­valgte i møte for å styrke det utrolig viktige sam­arbeidet mellom partene, melder Arbeidsmands­forbundet.

En rekke gode innledere hadde tatt turen for å møte renholderne. Stortings­representant Tuva Moflag (AP) tok for seg Norges­modellen, som er under utarbeidelse fra regjeringens side, der det offentlige som innkjøper skal stille krav til ordnede lønns- og arbeids­vilkår på en langt sterkere måte enn før. Hun fikk med seg mange gode innspill fra en svært talefør forsamling, og hun inviterte til flere møter på temaet.

FAFO presenterte sin rapport om arbeids­takeres medvirkning i jobb­demokratiet. Har arbeids­plassene verne­ombud? Er de ansatte representert i styrene? Har bedriftene nok tillitsvalgte? Hvordan står det egentlig til med parts­samarbeidet ute på bedrifter i privat sektor?

Presentasjonen løftet mange spørsmål som siden ble grundig debattert i flere gruppe­arbeid gjennom de to dagene. Både leder i NHO Service og Handel Anne Cecilie Kaltenborn og NAFs egen leder Anita Johansen var med gjennom hele konferansen og var enige om nytte­verdien av å bruke tid sammen:

– Det er slik vi kommer frem til de omforente løsningene, sier Kaltenborn.

Johansen stemmer i:

– Skal vi få parts­samarbeidet til å virke i alle ledd må vi snakke oss igjennom de utfordringene vi har.

Det ble diskutert å holde felles dialog­konferanser for alle ansatte, felles brosjyrer som forklarer arbeids­giver og arbeids­takers rettigheter og plikter i parts­samarbeidet, for å nevne noe.

Uenighetene er fortsatt til stede, men to effektive dager har gitt en bedre verktøy­kasse for å løse dem på den enkelte arbeidsplass, ifølge NAF.

Kilde: Arbeidsmanden og NHO vil ha bedre partssamarbeid for renholderne (link til NAF)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS