Webinaret begynner 10/11-2022 kl. 08.15.

Gratis webinar om FM-trender

Torsdag 10. november lanseres rapport om nordiske og norske FM-trender i offentlig og privat sektor. Webinaret avholdes 08.15-09.00.

Publisert

EY har sammen med NHO Service og Handel og Norsk Kommunal­teknisk Forening i Norge, IFMA Sverige og Dansk FM-nettverk gjennom­ført en kart­legging.

Hensikten er å få innsikt i hvordan det norske og nordiske FM-landskapet endrer seg i det offentlige og private markedet, og få fram faglige og ledermessige vurderinger knyttet til dette.

Kartleggingen i Norge har rettet seg mot private leverandører og mot offentlige virksomheter som selv eller i samarbeid med private leverandører er aktive innenfor et eller flere områder innen FM (Facility Management), fasilitets­styring og -tjenester, drift og service.

Webinaret vil presentere sentrale funn og gjennom­føre en panel­debatt om fremtidens FM med deltakere Norge, Sverige og Danmark med sendinger fra Oslo, Stockholm og København.

Program

Strategisk verdi­skaping gjennom fasilitets­styring / FM

  • Hva er Topp-3 utfordringene innen fasilitets­styring?

  • Hva er de viktigste kriteriene ved valg av FM-leverandør

Fremtidens arbeids­plasser / Workplace of the Future

  • Hvordan endrer bruken av kontor­lokalene seg?

  • Hvordan kan/bør/må FM-området utvikle og tilpasse seg nye behov?

Innovativ fasilitets­styring

  • Innen hvilke områder er det særlig behov for innovasjon og utvikling?

  • Hva er det største barrierene eller utfordringene for utvikling og innovasjon?

Spørsmål og kommentarer

Påmelding

til webinaret kan du enten gjøre via NHO Service og Handel:

https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2022/rapportlansering-nordiske-og-norske-fm-trender-i-offentlig-og-privat-sektor/

eller via Norsk Kommunal­teknisk Forening:

https://www.kommunalteknikk.no/rapportlansering-nordiske-og-norske-fm-trender-i-offentlig-og-privat-sektor.6566681-40825.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS