Arbeidstakers ordinære kvote må brukes opp før arbeids­taker får rett til de ekstra omsorgs­dagene.

Sykt barn-kvoten kan bli brukt opp ved stengte skoler og barnehager

Også i 2022 har foreldre dobbel kvote med omsorgs­penger for å ta seg av syke barn. Disse dagene må brukes før ekstra­dager ved stengt skole og barnehage kan benyttes.

Publisert

Artikkelen er skrevet av journalist Knut Arild Vold i Simployer:

.

I september 2020 innførte regjeringen Solberg ekstra omsorgs­dager ved stengt skole og barnehage. Regjeringen Støre har valgt å beholde disse ekstra­dagene også i 2022.

Simployers rådgivere har etter innføringen av ekstra­dagene mottatt en del spørsmål om det skal føres et separat regnskap for syke barn dager ved helt eller delvis stengt skole og barnehage.

– Det skal det ikke. Det fremgår av forskriften som regulerer unntaket at arbeidstakers ordinære kvote først må brukes opp før arbeids­taker får rett til ekstra dagene, sier Simployers juridiske HR- og ledelses­rådgiver Jørgen Brostrøm.

Kan gi uheldige utslag

Brostrøm i Simployer mener dette kan føre til uheldige, og ikke minst tilfeldige utslag, avhengig av smitte­utbrudd.

– Det vil ramme ulikt avhengig av når på året skolen eller barnehagen blir stengt. Dersom skolen blir stengt tidlig på året, vil ansatte risikere å bruke opp kvotene sine på dette, og dermed ikke ha dager igjen om barna blir syke på høsten, sier Brostrøm.

– Dersom skolene blir stengt på slutten av året, vil de derimot få ekstra dager til å dekke opp for dette.

Misforstår NAVs retningslinjer

En del arbeidsgivere Simployers rådgivere har hatt dialog med, har innvendt at informasjonen på nav.no kan mistolkes.

Der står det følgende:

Midlertidige regler som gjelder til og med 30. juni 2022:

Du kan bruke omsorgsdager når

  • barnet, eller den som til vanlig passer barnet, er i karantene.

  • du må være hjemme med barn fordi barnehagen/skolen/SFO/AKS er stengt på grunn av korona­viruset. Eller, når barnet ikke kan gå i barnehage/skole/SFO/AKS på grunn av særlige smittevern­hensyn. I disse tilfellene bruker du ikke av de ordinære omsorgs­dagene dine. Det betyr at du kan bruke omsorgs­dager i disse tilfellene også hvis du har brukt opp de ordinære dagene dine.

Departementet har i brev til Simployer 3. januar bekreftet at ordinær kvote må brukes opp først.

Kilde: Sykt barn-kvoten kan bli brukt opp ved stengte skoler og barnehager (Link til Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS