Det er vanskelig å unngå syke­fraværet som følge av spredningen av korona­viruset. For noen kan det bli krevende å opprett­holde drift.

5 råd mot sykt fravær

Med mange borte fra jobb, blir det et høyt arbeids­press på dem som er igjen på jobb. Slik kan din arbeids­plass håndtere høyt syke­fravær.

Publisert

Mange blir for tiden sykmeldt på grunn av omikron-varianten av SARS-CoV-2, og for noen arbeids­plasser kan det bli krevende å opprett­holde drift.

De fleste arbeids­plasser må forberede seg på et høyt syke­fravær fremover, og må gjøre det de kan for å holde hjula i gang, melder Idébanken.

Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempler, forskning og annen kunnskap. Den er organisatorisk underlagt Arbeids- og velferds­direktoratet.

1. Finn løsninger sammen

Idébanken poengterer at arbeids­plassene i Norge er dyktige til å finne løsninger i fellesskap. Det er ekstra viktig nå.

Ha derfor tett kontakt med de ansatte, tillits­valgte og verne­ombud.

Finn ut hvordan dere best kan håndtere situasjonen sammen. Det kan gjøre arbeidet lettere.

2. Følg opp de som er på jobb

De som er i jobb må strekke seg langt for at arbeids­plassen skal fungere og få levert det den skal.

Det er ekstra viktig å følge opp disse nå, og sørge for at arbeids­forholdene blir best mulig for dem.

3. Prioriter oppgavene

Alle arbeids­plasser bør nå spørre seg; Hva er det viktigste vi gjør nå for å holde hjula i gang, og hva kan vi nedprioritere?

Sørg for å ha en plan B, og kanskje en plan C på hvordan dere skal organisere arbeids­hverdagene fremover.

4. Vær tett på og støtt hverandre

Støtte og motivasjon er viktig i denne krevende tiden.

Dette kan alle bidra til – både ledere og medarbeidere.

Vær ekstra raus med tilbake­meldinger og oppmuntrende ord.

5. Hold kontakten med de sykmeldte

Kontakten med arbeids­plassen er viktig når du er sykmeldt. Her har ledere et spesielt ansvar, men alle kan bidra. Hold de sykmeldte oppdatert på det som skjer på arbeids­plassen, og hold kontakten. Se muligheter og tilrette­legg arbeids­situasjonen der det lar seg gjøre. Er det mulig å jobbe litt, er det bedre enn ingenting.

Kilde: Nå stiger sykefraværet – hva gjør din arbeidsplass? Her er fem råd! (link til Idébanken)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS