Styret i Forum for Sykehus­renhold 2022-23, her fotografert under Seminar for Sykehus­renhold 21-23/9-2022. Bak fra venstre: Sigfrid Johannessen (SUS), Frank Opsanger (SUS, styreleder), Merethe Striger (St.Olav), Rigmor Lukkassen (OUS), Katrine Lefdalsnes (HUS), Jonny Rikstad (HUS). Foran fra venstre: Kristine Torgersen (OUS), Trond Nisja (St.Olav), Nina Elisabeth Lauritzen (SUS), Monica Stenholen (OUS), Sissel Evensen (UNN). I tillegg til inne­værende styre, har også tidligere styre­medlemmer og andre bidratt til NS 6600.

Forum for Sykehus­renhold får NFSRs bransjepris 2022

Forum for Sykehus­renhold er tildelt «Bransjeprisen 2022» fra Norsk Forening for Service og Renhold for sitt arbeid med ny renholds­standard for helse­vesenet.

Publisert

Fra nominasjons­teksten:

Forum for Sykehus­renhold tok i 2018 insentivet til utarbeidelse av en standard for renhold i helse- og omsorgs­tjenesten. Denne standarden er nå publisert som NS6600 Renhold i helse- og omsorgs­tjenester.

NFSR-leder Mari Røed har selv jobbet med sykehus­renhold, og vil bringe prisen videre til pris­vinneren Forum for Sykehus­renhold.

NS6600 stiller seg som nummer 2 i rekken av standarder som omhandler renhold, etter NS-INSTA 800, og er med dette et viktig bidrag i bransjen.

Forumet har bidratt med ressurser, kompetanse og penger.

.

Bakgrunn for NFSRs valg:

Det er behov for standarder renholds­bransjen kan støtte seg til, og arbeidet Forum for Sykehus­renhold har tatt initiativ til her er et viktig steg i riktig retning.

Innholdet i standarden NS6600 er svært omdiskutert, men det er ingen tvil om at dette er diskusjoner som tar renholds­bransjen videre og at initiativet fortjener en utmerkelse i form av Bransjeprisen.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS