På grunn av pandemien ble utdelingen av NFSRs Bransjepris for 2020 utsatt til 2022. Her mottar Ellen Nygard fra Handelshøyskolen ved OsloMet den gjeve utmerkelsen.

Ellen Nygard får NFSRs Bransjepris 2020

Ellen Nygard, universitets­lektor ved OsloMet, er tildelt «Bransjeprisen 2020» fra Norsk Forening for Service og Renhold for sitt sterke engasje­ment for renhold og Facility Management i høyere utdanning.

Publisert

Ellen Nygard har stått sentralt i utdannelsen av en rekke hus­økonomer, kost­økonomer og FM-bachelorer opp gjennom årene, samt undervist i enkelt­emner i Facility Management (FM). Hennes tidligere studenter gjør i dag en viktig jobb som blant annet renholds­ledere i offentlig og privat sektor.

NFSR valgte å holde beslutningen om tildelingen hemmelig inntil foreningen igjen hadde en fysisk årskonferanse. Det skjedde, som mange fikk med seg, i Bergen 19.-21. oktober 2022.

Ellen Nygard fra Handelshøyskolen ved OsloMet (t.v.) mottar utmerkelsen fra NFSR-leder Mari Røed. For ordens skyld fikk Nygard «Bransjeprisen 2020» selv om det står «Servicehelt» på skjermen i bakgrunnen.

I forbindelse med over­rekkelsen uttalte NFSR-leder Mari Røed følgende om pris­vinneren:

– Ellen Nygard har over mange år vist engasjement for renholds­faget, hvor spesielt engasje­mentet for utdanning bør trekkes frem.

– Hun har bidratt til tilskudd av nye, engasjerte og kunnskaps­rike ledere gjennom bransje­spesifikke fag i Bachelor i Husøkonomi og service­ledelse og i Facility Management i mange år.

– Hun har kjempet hardt for å opprett­holde nettopp disse fagene i høyere utdannings­løp, og lykkes stadig med å opprett­holde et tilbud på Oslo Met.

– Det gleder oss at Ellen kjemper for faget uansett hvor mye motstand hun møter, og vi ønsker å påpeke at hun også etter tildeling av Bransje­prisen 2020 har bidratt med mye. Blant annet med heftet «Renholdsoperatøren» hun har gitt ut i samarbeid med Fagbok­forlaget i 2022, som er et godt bidrag til litteraturen i bransjen, sier Mari Røed.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS