Luftprøvene som ble tatt, viser mange ganger høyere eksponering for bakterier og soppsporer enn de anbefalte grenseverdier.
Luftprøvene som ble tatt, viser mange ganger høyere eksponering for bakterier og soppsporer enn de anbefalte grenseverdier.

Høye nivåer av sopp og bakterier i avfalls­anlegg

Ansatte som sorterer avfallet vi kaster hjemme, blir eksponert for høye nivåer av sopp og bakterier, viser ny STAMI-studie.

Publisert

De mest moderne avfalls­anleggene sorterer plast, mat og restavfall fra hverandre automatisk, slik at flere ressurser kan brukes på nytt.

Forskere ved Statens Arbeidsmiljø­institutt (STAMI) har nå kartlagt hvordan spredning av sopp og bakterier til luft påvirker arbeids­miljøet på anleggene.

Kontakt med avfallet

STAMI har tatt prøver på et nytt avfalls­sorterings­anlegg som i prinsippet er hel­automatisk.

De ansatte er likevel i kontakt med avfallet når ut maskinene skal vedlike­holdes og rengjøres, samt hvis ting går i stå.

Langt over anbefalt nivå

Noen av luftprøvene viser at nivået av støv var høyere enn grense­verdiene for organisk støv i arbeidsmiljø.

Eksponeringen for bakterier og soppsporer var derimot mange ganger høyere enn anbefalte effekt­verdier i alle prøver. Det selv om anlegget har gode lufte­systemer.

Anlegget har nå utstyrt de ansatte med vifte­assisterte, hel­dekkende masker, til bruk under visse arbeids­oppgaver.

Rapporten heter Bioaerosol Exposure and in vitro Activation of Toll-like Receptors in a Norwegian Waste Sorting Plant. Det er utarbeidet av Eriksen, Elke; Graff, Pål; Pedersen, Ine; Straumfors, Anne; Afanou, Komlavi Anani. Kan lastes ned fra linken under.

Kilde: Høge nivå av sopp og bakteriar i avfallsanlegg (link til STAMI)

Empty article - Title

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS