Luftprøvene som ble tatt, viser mange ganger høyere eksponering for bakterier og soppsporer enn de anbefalte grenseverdier.

Høye nivåer av sopp og bakterier i avfalls­anlegg

Ansatte som sorterer avfallet vi kaster hjemme, blir eksponert for høye nivåer av sopp og bakterier, viser ny STAMI-studie.

Publisert

De mest moderne avfalls­anleggene sorterer plast, mat og restavfall fra hverandre automatisk, slik at flere ressurser kan brukes på nytt.

Forskere ved Statens Arbeidsmiljø­institutt (STAMI) har nå kartlagt hvordan spredning av sopp og bakterier til luft påvirker arbeids­miljøet på anleggene.

Kontakt med avfallet

STAMI har tatt prøver på et nytt avfalls­sorterings­anlegg som i prinsippet er hel­automatisk.

De ansatte er likevel i kontakt med avfallet når ut maskinene skal vedlike­holdes og rengjøres, samt hvis ting går i stå.

Langt over anbefalt nivå

Noen av luftprøvene viser at nivået av støv var høyere enn grense­verdiene for organisk støv i arbeidsmiljø.

Eksponeringen for bakterier og soppsporer var derimot mange ganger høyere enn anbefalte effekt­verdier i alle prøver. Det selv om anlegget har gode lufte­systemer.

Anlegget har nå utstyrt de ansatte med vifte­assisterte, hel­dekkende masker, til bruk under visse arbeids­oppgaver.

Rapporten heter Bioaerosol Exposure and in vitro Activation of Toll-like Receptors in a Norwegian Waste Sorting Plant. Det er utarbeidet av Eriksen, Elke; Graff, Pål; Pedersen, Ine; Straumfors, Anne; Afanou, Komlavi Anani. Kan lastes ned fra linken under.

Kilde: Høge nivå av sopp og bakteriar i avfallsanlegg (link til STAMI)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS