Når det gjelder renholds­bransjen spesielt, varsler Arbeids­tilsynet at det i 2022 særlig vil rette innsatsen mot useriøse og uanstendige arbeids­vilkår.

Arbeids­tilsynet sier de skal prioritere renholds­bransjen

Arbeids­tilsynet varsler at det i 2022 særlig skal rette innsatsen mot useriøse og uanstendige arbeids­vilkår i allmenn­gjorte bransjer.

Publisert

I følge direktør Trude Vollheim vil Arbeids­tilsynet rette innsatsen mot de arbeids­taker­grupper som har størst risiko for å bli utsatt for uforsvarlige arbeids­forhold eller arbeids­relatert sykdom og skade.

I tillegg vil de følge med på aktører som bidrar til useriøsitet og arbeidslivs­kriminalitet og slik setter arbeidsmiljø­tilstanden under press.

Det er imidlertid ikke godt å si hvordan den økte innsatsen vil slå ut i praksis for renholds­bransjen, fordi Arbeids­tilsynet synes å ville prioritere et ganske omfattende volum av yrker og temaer.

De antyder heller ikke noen tallfesting av sin planlagte innsats.

Dermed gjenstår det å se om antallet tilsyn kommer tilbake til tilsvarende nivåer som vi så før pandemien.

Arbeids­relatert sykdom og skade

Arbeids­tilsynet melder at det i 2022 særlig vil prioritere arbeids­takere som er utsatte for::

 1. kreft­fremkallende eksponering i arbeidslivet

 2. arbeids­relaterte ulykker med alvorlig skade

 3. arbeids­relaterte muskel- og skjelett­plager

 4. arbeids­relaterte psykiske plager

For punkt 3 listes det opp at dette er særlig aktuelt overfor bygg- og anleggs­virksomheter, virksomheter som driver med reparasjon av motor­vogner, overnattings- og serverings­virksomheter og deler av næringen helse- og sosial­tjenester.

Renholds­bransjen er dermed ikke nevnt spesifikt for noen av de fire punktene.

Arbeids­tilsynet sier imidlertid at det skal prioritere renholds­bransjen når det gjelder:

Innsats for seriøse og anstendige arbeids­plasser

Arbeidstilsynet sier også at det i 2022 vil styrke det seriøse og anstendige arbeids­livet ved å følge opp at virksomhetene følger kravene til lønns- og arbeids­vilkår.

Det skal særlig rette innsatsen mot useriøse og uanstendige arbeids­vilkår i allmenn­gjorte bransjer:

 • jordbruk og gartneri

 • bygg

 • elektro

 • fiskeindustri

 • person­transport med turbil

 • overnatting, servering og catering

 • godstransport på vei

 • renhold

Arbeidstilsynet vil også føre tilsyn med og veilede offentlige virksomheter som kjøper tjenester og arbeids­kraft.

Som oppdragsgiver har offentlige virksomheter en viktig rolle og kan bidra til et seriøst og anstendig arbeidsliv, skriver det.

Må komme seg ut

– Det er kjempefint. Men nå må de komme seg ut, sier Brede Edvardsen, nestleder i Arbeidsmands­forbundet, sier Brede Edvardsen, nestleder i Arbeidsmands­forbundet til LO-organet FriFagbevegelse.

Han minner om at Arbeids­tilsynet i 2019 hadde fysisk tilsyn ute hos én renholds­bedrift. I 2020 og 2021 hadde de kun tilsyn via post. Han mener at Arbeids­tilsynet i alle fall bør ha like mange tilsyn i 2022 som i 2018.

– Det er vedtatt mange tiltak for renholds­bransjen. Det er Arbeids­tilsynet som har tilsyn med alle disse tiltakene. Og hvis ikke tilsynet dukker opp ute, da vil tiltakene slutte å virke. Da er det fritt fram for å være useriøs, uten at det får noen som helst konsekvenser.

– Når de sier at de vil prioritere renhold, kan vi ikke annet enn å applaudere det. Men nå må de ut til bedriftene. Det hjelper ikke å bare si at de skal prioritere renhold. Vi kommer til å følge nøye med, sier Edvardsen.

Kilder:

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2022 (link til Arbeidstilsynet)

I år kan renholdernes arbeidsplasser vente seg besøk av Arbeidstilsynet (link til FriFagbevegelse)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS