Snakkeboble grønn.

Hardere i klypa

Arbeidstilsynet gjennom­førte ett fysisk tilsyn med renholds­bedrifter i årene 2019-2021. For dem som vil, er det tydelig­vis fritt fram for fante­streker.

Publisert

Denne lederen sto på trykk i Renholdsnytt nr. 1/2022:

.

I et styrings­dokument ber arbeids- og inkluderings­minister Hadia Tajik om at blant annet Arbeids­tilsynet skal bøtelegge oftere og hardere, samt føre flere tilsyn enn før. Det er velkomment.

Uttalelsen kommer etter at Norsk Arbeidsmands­forbund mer eller mindre har hudflettet Arbeidstilsynet, fordi det viser seg at Arbeids­tilsynet har gjennomført ett (1) fysisk tilsyn med renholdsbedrifter i de tre årene 2019-2021.

Nedgangen kommer etter at Arbeids­tilsynet mot slutten av 2018 besluttet at renhold ikke lenger skulle være en prioritert bransje. Så gikk det altså fra bånn gass til bråstopp.

Rett nok har Arbeids­tilsynet i tillegg gjennom­ført en del postale inspeksjoner og tilsyn overfor renholds­bransjen, samt en ukjent mengde korona­tilsyn og arbeid i A-krimsentrene.

Innsatsen beroliger imidlertid ikke ministeren, som slår fast at Arbeids­tilsynet skal være synlig til stede i arbeidslivet.

– Det har vært for lite kontroll under pandemien. Det sier seg selv at hvis man har regler som ikke blir kontrollert, da har man heller ikke sikret etter­levelsen av de reglene. Da blir stadig nye regler ganske verdiløst, sier Hadia Tajik til LO-organet FriFagbevegelse.

Jeg er spent på veien videre. Hvis Arbeids­tilsynet skal måles kun etter antall tilsyn i sine års­rapporter, vil det være enklest å gå på jakt blant seriøse aktører. Fleipete sagt – hos dem som har oppvarmede lokaler med kaffemaskin.

Der kan inspektøren sitte og lete etter avvik i time­lister og andre formalia. Men er det bare privat sektor som skal «tas», eller bør man kanskje rette litt oppmerk­somhet mot de blant offentlige aktører som har et vedvarende skyhøyt sykefravær?

Eller vil innsatsen bli forsterket mot de organiserte kriminelle som opererer med falske adresser, bevisst bryter lover og utnytter mennesker i et regelrett slavedriveri? Støre-regjeringen har foreslått å øke Arbeidstilsynets budsjett med 20 millioner kroner sammen­lignet med Solberg-regjeringen. Noe av dette skal gå til flere tilsyn i renholds­bransjen. Men det er neppe nok, for det er de største skurkene som er vanskeligst å ta.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS