Renholdsnytt 2/2022 er ute nå

Vårt hovedtema denne gang er «fremtidens renhold», der vi legger vekten på hvordan man kan organisere renhold, nye kontor­løsninger, kontrakts- og partnerskaps­former, og hvordan du kan komme i gang med behovsstyrt renhold.

Publisert

Papirutgaven av Renholdsnytt nr. 2/2022 postlegges 28. april. I vårt fordypings­tema skal vi ikke fabulere om vidløftige dingser som muligens blir realisert om tjue år, men se på folk og organisasjoner som tenker nytt rundt dagens mer konvensjonelle måter å organisere renhold på.

Oversikt over tidligere utgaver av Renholdsnytt

.

Digital utgave

Digital versjon av bladet er inkludert hvis du har et Digital- eller Total-abonnement.

Det er også mulig å kjøpe enkelt-eksemplarer gjennom Buy&Read: Nr. 2/2022, 1/2022, 6/2021, 5/2021, 4/2021, 3/2021, 2/2021, 1/2021

Artikler

Frykter prisspiral fremover: Hver mandag sitter sentral ledelse i Norengros og ser gjennom prisvarsler fra under­leverandørene. Prisøkningene vil dessverre kunne gi store utfordringer for rengjørings­bedrifter over hele landet.

.

Ny renholdsapp inntar markedet: Selskapet Cerum AS lanserer i disse dager en egen app for Renhold & Forvaltning. Den skal forenkle samhandlingen mellom innkjøper, leverandør og den som utfører renholds­tjenesten.

.

Bedre struktur på arbeidsdagene: Renholdsbyrået Miljø-Rent Nord var med Cerum fra starten da de begynte å utvikle sin renholdsapp. Der føler daglig leder at han kan disponere sin tid på en annen måte enn før.

.

Staples blir til Lyreco: Fusjonen mellom Lyreco Norge AS og Staples i Norge er ventelig fullført idet dette leses. Det loves flere produkter og økt satsing på facility-markedet.

.

Enklere å få HMS-kort: Med Arbeids­tilsynets app HMS-kort kan arbeids­takerne laste opp portrett­bilde og kopi av sin legitimasjon. Det gjør bestillings­prosessen mye raskere.

.

Skal bli blant de tre store: Christeyns er allerede store på kjemi til profesjonelle vaskeri. Nå satses det sterkt også på renholdere.

.

Stor suksess med batteribil: I Vestfold har Norengros Olafsen Engros kjørt elektrisk lastebil siden senhøsten. Den tiltrekker seg mye oppmerksomhet.

.

Hvordan ivareta et godt arbeidsmiljø i en krise? Mennesker har mange mekanismer fra naturens side som gjør at vi kan fungere godt i en krise. For eksempel kan vi stå opp midt på natten og likevel være funksjonelle. Problemet er når krisen varer i uker og måneder.

.

Leder

Jeg har lenge latt meg begeistre over mennesker som evner å snu noe vrient til noe bra. En egenskap som er så tydelig hos alle som er tilknyttet renhold, vaskeri, kantine og andre fasilitet­stjenester.

Les lederartikkel

.

Portrettet

Et mangfoldig liv: – Jeg har vært bevisst på å flytte på meg. Det er viktig for å utvikle seg, sier Tove Golten, som leder renholds­avdelingen i Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune.

.

Temasaker

Våg å stille krave til leverandør­kompetanse! Mange anbud utlyses med høy vekting på pris. Da Lillestrøm kommune valgte å vekte pris lavt og kompetanse høyt, ble timebruken i noen tilfeller mer enn halvert.

.

Ny sensor skal gi bedre maskin-utnyttelse: Den reelle brukstiden for en rengjørings­maskin kan være under ti prosent. Selskapet N3 lanserer en ny maskin­aktivitets­sensor og inngår strategisk samarbeid med BOSS Europe, som skal benytte den på sitt utstyr.

.

Må ha en plan A, B og C: Under pandemien har renholds­avdelinger over hele landet utvist en stor evne til omstilling. Det er all grunn til å tro at denne fleksibiliteten vil være viktig også fremover. (Departementenes Sikkerhets- og Service­organisasjon)

.

Kontrakter der begge vinner: For omtrent et år siden vant Sodexo en femårs­kontrakt med DNB der sentrale elementer er utstrakt bruk av sensorikk og ikke minst gode samtaler mellom leverandør og bruker. I stedet for å detaljstyre tjenestene, er det utfallet av tjenestene som skal være det sentrale.

.

En kunst å gjøre renhold mer behovsbasert: «Alle» ønsker seg nå behovsstyrt renhold istedenfor frekvensstyrt. Like mange er usikre på hvordan de skal få det til, fullt ut. (FDVhuset)

.

Juss og arbeidsmiljø

Arbeidstidsordninger: Arbeids­miljø­loven tillater ulike innretninger for arbeidstids­ordninger. Uavhengig av hvilken ordning arbeids­giver velger, vil det sentrale være at ordningen ikke påfører uheldige fysiske eller psykiske belastninger, eller reduserer sikker­heten på arbeids­plassen.

.

Småstoff

I tillegg finner du faste spalter som Nyheter, Nytt fra NFSR, Nye produkter, Kalender og Marked.

.

Forsiden til Renholdsnytt nr. 2/2022. Hovedbildet viser Rune Johansen og Karl-Fredrik Borg hos Norengros Olafsen Engros. Småbildene viser Magnus Steffensen (FDVhuset), Tove Golten (Bergen kommune) og ansatte i Cerum.
Forsiden til Renholdsnytt nr. 2/2022. Hovedbildet viser Rune Johansen og Karl-Fredrik Borg hos Norengros Olafsen Engros. Småbildene viser Magnus Steffensen (FDVhuset), Tove Golten (Bergen kommune) og ansatte i Cerum.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS