Imponert over omstillings­evne

LEDER: Jeg har lenge latt meg begeistre over mennesker som evner å snu noe vrient til noe bra. En egenskap som er så tydelig hos alle som er tilknyttet renhold, vaskeri, kantine og andre fasilitets­tjenester.

Publisert

Denne lederen sto på trykk i Renholdsnytt nr. 2/2022 (oversikt over utgaven):

.

Dette er en styrke som landet vil trenge fremover, for maraton­løpet fra 2020 og 2021 er ikke over. Senvirkningene etter pandemien kan bli mer utfordrende enn selve pandemien, melder en håndfull leverandører vi har snakket med, i flere ulike næringer. Det er mye som går i gal retning:

  • På verdens­markedet er det knapphet på råvarer. Alt fra papiret du nå holder i hendene til halvledere som brukes i mobiler, sensorer og roboter.
  • Smittevern på kinesisk vis betyr total nedstengning av havner og produksjons­anlegg.
  • Forsyningslinjer påvirkes av skyhøye oljepriser, flyforbuds­soner og at containere hoper seg opp i Vesten fordi ingen ser seg tjent med å transportere tomme containere tilbake til Asia.
  • Allerede to uker ut i Russlands krig mot Ukraina merket leverandørene globalt sett en øket etterspørsel etter mange produkter.

.

Det er på gang en skummel cocktail av pris­stigning, leverings­trøbbel, rente­økninger, energipriser og lønnskrav.

For de to første faktorene kan leverandør­leddet betraktes som et termometer for resten av landet. De har allerede brettet opp ermene.

.

Alle som har inngått langsiktige fastpris­kontrakter med sine kunder vil nå oppleve at innkjøps­prisene deres øker kraftig, men uten at de kan videre­fakturere ekstra­kostnadene. Dermed havner de midlertidig i en økonomisk skvis.

I det private kan det nok være rom for reforhandling, men ved offentlige innkjøp er prisene mer skjermet i kontraktens levetid. Til gjengjeld vil det offentlige få sjokk når de lyser ut nye anbud. Da må leverandørene ikke bare ta igjen det tapte, men også beregne seg en margin som er høy nok til å kunne møte forventede innkjøps­priser om to eller fire år fra nå.

Som om ikke dette var nok, skal Norge også håndtere en flyktning­strøm av ukjent størrelse. Nå gjelder det å integrere titusenvis av nye landsmenn på skikkelig vis, hvorav mange helt sikkert vil bli sysselsatt i tjeneste­yrkene, som jo skriker etter arbeidskraft.

.

Mye vil forandre seg fremover. Heldigvis har alle innenfor renhold en utrolig evne til å omstille seg:

  • Den gang kommuner og fylker skulle slås sammen, var renholds­ledere aldri de som murret. Tvert i mot så de muligheter fremfor elendighet.
  • Helt fra starten av pandemien gikk renholdere frivillig i front, selv om ingen helt visste hvilken fare de sto overfor. Lynraskt tilegnet de seg visdom om forebyggende renhold, heller enn hysterisk å iføre seg fullt verneutstyr og gasse ned støvete uteområder med giftige kjemikalier.
  • Hos private tjenestetilbydere falt bunnen ut av markedet over natten. Takket være en utrolig innsats fra HR-avdelinger og andre, klarte man å omplassere tusenvis av arbeids­takere til andre tjeneste­yrker, for deretter å ta dem tilbake i ordinært arbeid når forholdene normaliserte seg.
  • Tilsvarende fleksibilitet har vi sett hos kurs­leverandører, rådgivere, importører, leverandører og andre.

Nå gjelder det å hente fram den indre styrken nok en gang.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS