Tariffoppgjøret i privat sektor er i gang.

Fortsatt uavklart i tariff­oppgjøret

Det pågår nå forhandlinger mellom Norsk Arbeids­mands­forbund og NHO Service og Handel på renholds­overenskomsten.

Publisert

Det er satt av to dager til forhandlingene, den 19. og 20. april, men ikke noe klokkeslett for når fristen går ut.

Overenskomsten gjelder for renholdere som er ansatt hos private renholds­bedrifter, og som er ute og gjør rent hos kunder som kjøper renholds­tjenester, opplyser LO-organet FriFagbevegelse.

Trine Wiig, forbunds­sekretær i Arbeidsmands­forbundet, opplyser at det denne gang er lønn som er den viktigste saken sett fra arbeidstaker­organisasjonens side.

I følge henne har renholdere i NAF fått en reallønns­nedgang ved i alle fall de to siste forhandlingene, noe som betyr at prisene har økt mer enn renholdernes lønninger.

Pandemi-tillegg

I tillegg vil NAF ha på plass et pandemi-tillegg.

– Verdens Helse­organisasjon sier at vi må være forberedt på flere pandemier i framtida. Det kan ta to år eller 20 år. Men de kommer. Og da vil vi ha på plass på forhånd i avtalen at renholdere som har smittevask skal få ekstra betalt for det, slår Wiig fast.

Må ha rett til sko-par

I 2012 vant renholderne fram på et krav om arbeidssko. Bedriften kan f.eks. subsidere anskaffelse med kr 700 pr. år (for ansatte i mer enn 50 prosent stilling). Problemet er at godt­gjørelsen har stått stille siden 2012.

– Satsene på sko har stått stille siden vi fikk det inn i avtalen. Nå har det gått 10 år, og i 2022 får du cirka én sko for 700 kroner. Ikke to! Dette må vi prøve å finne en fornuftig løsning på, sier Wiig.

Skogodtgjørelse

Følgende tekst ble tatt inn i overens­komsten i 2012:

«Fast ansatte har etter utløp av avtalt prøvetid krav på sko eller sko­godtgjørelse. Bedriften kan velge å enten stille sko til rådighet for de ansatte, eller subsidiere anskaffelsen av sko med en engangssum (etter­skuddsvis), evt utbetale sko­godtgjørelse som et tillegg til ordinær timelønn. Evt. skogodtgjørelse utgjør kr 700,- per år for arbeids­takere som arbeider mer enn ½ årsverk, og kr 350,- per år for de som arbeider mindre enn ½ årsverk».

Kilde: Renholderne krever høyere lønn og pandemi-tillegg (link til FriFagbevegelse)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS