Hvordan har din bedrifts innkjøps­priser (inklusive energi) endret seg de siste tre måneder? Tall i prosent for hver av de sju bransje­foreningene i NHO Service og Handel.

87% merker unormalt økte innkjøps­priser

1 av 3 medlems­bedrifter i Drift og Service har måttet redusere sitt aktivitets­nivå grunnet knapphet på innsats­faktorer og økte innkjøps­kostnader.

Publisert

Det viser en fersk medlems­undersøkelse for NHO Service og Handel. De har ialt sju bransje­foreninger, og innenfor den som heter Drift og Service, der vi bl.a. finner renhold og Facility Management, svarer 13,3% av medlems­bedriftene at de opplever at innkjøps­prisene har steget som normalt de siste tre månedene. 46,7% mener prisene har steget mer enn normalt, mens 40,0% mener prisene har steget mye mer enn normalt.

60% regner med å få redusert lønnsomhet som følge av økte innkjøps­kostnader.

33% har redusert aktivitetets­nivået på grunn av økte kostnader og knapphet på innsatsfaktorer.

Flere må redusere

Også for alle bransje­foreningene i NHO SH sett under ett, preges situasjonen av økte kostnader for mange av bedriftene og dette vil redusere lønn­somheten for bedriftene

  • 3 av 4 bedrifter i NHO SH opplever at innkjøps­kostnadene har økt mer enn normalt de seneste 3 månedene
  • 1 av 2 bedrifter i NHO SH svarer at økte kostnader vil gi middels/stor reduksjon i drifts­resultatet
  • 1 av 4 bedrifter i NHO SH har måttet redusere aktivitets­nivået grunnet knapphet på innsats­faktorer og økte innkjøps­kostnader

Det meste stiger

Typiske kostnader som øker er:

  • Fraktkostnader. Ca. fire ganger så dyrt i dag som sommeren 2020, da prisene begynte å stige.
  • Strøm. Over tre ganger så høy i 4. kvartal 2021 som i 4. kvartal de fem foregående årene.
  • Diesel. Over 50 prosent høyere i februar 2022 sammen­lignet med de siste årene.
  • Matvarepriser (bortsett fra til konsument). 13,4% høyere i mars 2022 enn mars 2021.

Det store bildet

Situasjonen er fortsatt bra for medlems­bedriftene i NHO SH, men noe svekket siden forrige under­søkelse.

Majoriteten har fortsatt positivt markedssyn, men netto­andelen (andel med positivt syn fratrukket andel med negativt syn) faller fra 24 til 22 prosent i april.

En større andel av bedriftene opplever nå redusert omsetning siste 4 uker enn i forrige under­søkelse.

Handel er den eneste bransjen der det er flere bedrifter med negative fremtids­utsikter enn positive.

Kilde: Medlemsundersøkelser (link til NHO SH)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS