Favoriserer de store

Leder­artikkel i Renholdsnytt nr. 5/2022: Hva skjer når offentlige og private aktører, i sin iver etter å presse priser, utlyser så store anbud at kun noen få er i stand til å svare på dem?

Publisert

Denne lederen sto på trykk i Renholds­nytt nr. 5/2022:

.

Regjeringen erklærte i Hurdals­plattformen anno 2021 at de vil «sørge for at renholdet i hele forsvars­sektoren igjen blir organisert i Forsvarets egen regi». Likevel tildelte den i september 2022 oppdrag for 867 millioner kroner.

Renholdet omfatter fem avtaler om renhold som utløper 31. desember 2022.

Ifølge en presse­melding fra forsvars­minister Bjørn Arild Gram (Sp) var det nødvendig å etablere en overgangs­periode før renhold var tilbakeført, da Forsvaret ellers kunne stått uten renhold fra 1. januar 2023. Tilbake­føring av renhold med egne ansatte er planlagt startet i 2023.

Ting Tar Tid.

Vi skal dog ikke harselere over progresjonen, men derimot dvele ved utlysningen. Oppdraget var delt i fem anbud (fem regioner). Tre aktører svarte på utlysningen, hvorav én svarte på én region, mens de to øvrige svarte for samtlige fem regioner. Ingen var små eller mellom­store bedrifter.

Oppdragene tilfalt ISS og Toma, som ble tildelt henholdsvis tre og to regioner. Vi i Renholdsnytt gratulerer mer enn gjerne de to selskapene med tildelingen. De er to blant mange virksomheter – offentlige så vel som private – som jobber hardt hver dag for å kunne levere gode renholds­tjenester.

Men vi synes det er et tanke­kors at det offentlige nok en gang har valgt å utlyse anbuds­konkurranser som er så omfattende at lokale aktører ikke var i stand til å delta.

Et annet eksempel finner vi i Agder, der 11 kommuner slo seg sammen og i juli i år utlyste anbud på renholds­produkter. I tillegg hadde rundt 30 offentlige etater opsjon på å tiltre avtalen, som dog ble avlyst.

Sett fra den lokale tuen til hver lokale økonomi­ansvarlige, fremstår det sikkert som over­ordentlig glupt å samle seg slik at det er lettere å presse prisene. Imidlertid har dette fått foregå i årevis. De store aktørene blir større og større. Isolert sett unner vi dem dét, men over tid kan dette skade både innovasjon og konkurranse.

For hva om anbudene blir så store at kun to-tre aktører klarer å svare på dem?

Og hva når INGEN norske aktører lenger er i stand til å svare, slik at anbudet må tildeles inter­nasjonalt?

Hvor skal kort­siktigheten ende?

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS