Deler av den utenlandske arbeidskraften utnyttes med dårlige lønns og arbeidsvilkår hos enkelte arbeidsgivere. (Ill.foto fra Longyearbyen)

Svalbard kan få allmenngjøring

Mange renholdere kan få en solid lønnsøkning dersom regjeringens forslag om å innføre allmenn­gjøring på Svalbard går gjennom.

Publisert

– Dette har jeg kjempet for i flere år, sider Svein Jonny Albrigtsen, leder av LO Svalbard.

Han er svært glad for at Arbeids- og sosialdepartementet nå foreslår å gjøre allmenngjøringsloven gjeldende på øygruppa, sammen med ferieloven.

Albrigtsen mener at renholdere og andre ansatte på øygruppa i flere år er blitt tilbudt lønn under det som er tariff på fastlandet, skriver LO-organet FriFagbevegelse.

Forslaget er sendt ut på høring med frist 18. mars.

Hederlige unntak

Renholdsnytt er imidlertid kjent med at bildet ikke er helsvart. Gustav Halsvik har ledet den største renholdsbedriften i Longyearbyen i en årrekke, ISS Facilities Services Svalbard, og opplyser at ISS frivillig har valgt å følge de samme tariffer som i fastlands-Norge.

– Det er ialt 15 rengjøringsfirmaer her og bare to av dem følger tariff, sier han og opplyser at det blant dem som ikke følger fastlandstariffer, finnes både private og statlige aktører.

– For oss vil en allmenngjøring være kjempepositivt, siden vi da vil kunne konkurrere på like vilkår. Jeg har jobbet aktivt for allmenngjøring i alle år, og nå ser det endelig ut til å bli en realitet, sier han til Renholdsnytt.

Halsvik legger til at også ISS på fastlandet har jobbet aktivt for å få til en allmenngjøring, og at selskapet hilste allmenngjøringen velkommen da den sin tid ble innført på fastlandet.

Utenlandske er mest sårbare

Tilbake til Albrigtsen, så er det spesielt utenlandsk arbeidskraft som utnyttes.

– Nordmenn gidder ikke godta dårlig lønn og arbeidsvilkår, mens folk fra andre land gjerne gjør hva som helst for å få en jobb.

– Det er mange thailendere og filippinere innenfor renhold på Svalbard. Særlig siste gruppe er vanskelig å få kontakt med, sier Albrigtsen.

Kilde: LO Svalbard-lederen har kjempet i flere år: Endelig kan det bli forbudt å dumpe lønna

https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/lo-svalbardlederen-har-kjempet-i-flere-ar-endelig-kan-det-bli-forbudt-a-dumpe-lonna-6.158.759880.d94cfac876

Her er høringsbrevet, som har frist 18. mars 2021:

Høring - forslag om å gjøre allmenngjøringsloven og ferieloven gjeldende på Svalbard

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-a-gjore-allmenngjoringsloven-og-ferieloven-gjeldende-pa-svalbard/id2815190/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS