Direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule.

Kompetanse Norge skifter navn

Regjeringen har bestemt at Kompetanse Norge skal slås sammen med Diku og få nytt navn. Det nye direktoratet etableres allerede 1. juli 2021.

Publisert

Det nye direktoratet får navnet «Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse».

Direktoratet vil overta de samlede oppgavene som Kompetanse Norge og Diku har i dag. I tillegg skal deler av Unit inn i den nye organisasjonen. Det nye direktoratet skal ha ansvar for forvaltnings­oppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetanse­politikk.

Et viktig mål er at direktoratet skal se kompetanse­politikken i sammenheng og på tvers av fagskolene, høyskolene og universitetene, og bidra til å styrke voksnes kompetanse på alle utdanningsnivåer.

Det nye direktoratet skal også ha ansvaret utdannings­informasjon og karriere­veiledning, for oppgaver på integrerings­feltet, og for voksne på alle utdanningsnivå.

– Det nye direktoratet vil bidra til større helhet og sammenheng i kompetanse­politikken. Vi får et bredere sett av virkemidler, bedre data og et mer samlet kunnskaps­grunnlag Dette vil gi enda større muligheter til å løfte kompetansen i befolkningen, sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft og bidra til et omstillings­dyktig samfunn, sier direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule.

Direktoratet får hovedkontor i Bergen og kontorsteder i Oslo, Tromsø og Trondheim. Kunnskaps­departementet skal lyse ut stillingen som direktør for det nye direktoratet.

Se også pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

.

Kilde: Nytt direktorat med Kompetanse Norge og Diku

https://www.kompetansenorge.no/nyheter/nytt-direktorat-med-kompetanse-norge-og-diku/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS