Kompetanse Norge har i år innvilget støtte på til sammen 166  mill kroner.

Innvilger 166 mill. til voksen­opplæring

Kompetanse Norge har i år mottatt og ferdig­behandlet til sammen 874 søknader. Av disse er 445 prosjekter innvilget støtte på til sammen 166  mill kroner.

Publisert

Arbeidsledigheten vokser som følge av koronakrisen, og det er særlig arbeidstakere som mangler formell utdanning som er utsatt. Kompetansepluss er en tilskudds­ordning for opplæring i grunn­leggende ferdigheter på arbeids­plassen eller i regi av frivilligheten.

– Fremtidens velferd avhenger av at alle har gode nok grunnleggende ferdigheter til å håndtere krav og omstillinger i arbeidslivet. Opplæringen gjennom Kompetansepluss bidrar til at ansatte styrker sin kompetanse og dermed sin muligheten til en mer varig tilknytning til arbeidslivet, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Kompetanse Norge har i år mottatt og ferdig­behandlet til sammen 874 søknader. Av disse er 445 prosjekter innvilget støtte på til sammen 166 mill kroner.

Årets tildeling

  • 408 prosjekter innenfor Kompetansepluss arbeid, til sammen kr 155 535 000
  • 5 prosjekter innenfor Kompetansepluss arbeid, samisk, til sammen kr 790 000
  • 29 prosjekter innenfor Kompetansepluss frivillighet, til sammen kr 8 958 000
  • 3 prosjekter innenfor Kompetansepluss frivillighet, samisk kr 880 000

Kilde: Kompetanse Norge deler ut 166 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassen gjennom ordningen Kompetansepluss

https://www.kompetansenorge.no/nyheter/kompetanse-norge-deler-ut-166-millioner-kroner-til-opplaring-pa-arbeidsplassen-gjennom-ordningen-kompetansepluss/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS