Jørgen Sannesmoen, adm.dir. i Datec AS, her med CleanPilot Go på skjermen.

CleanPilot utvides med kostnads­kalkyler

Datec utvider sin program­vare med funksjoner for kostnads­kalkyler, økonomi og bench­marking.

Publisert

Selskapet har i dag lansert en større utvidelse av sin eksisterende Plan-modul, som igjen er en full­integrert modul i CleanPilot-konseptet.

– Vi ser at verden har forandret seg mye det siste halv­annen året. Det er behov for mer fleksibilitet. Ikke bare innenfor renhold, men også annen soft service. Derfor har vi utviklet et verktøy som tilrette­legger for fleksible kalkyler, sier Jørgen Sannesmoen, adm.dir. hos Datec.

Kan ha parallelle planer

Han forklarer at i den nye og utvidede modulen, som heter CleanPilot Plan & Economy, er det ingen begrensninger på hvor mange planer du kan lage i ett prosjekt, og at du kan veksle mellom å gjøre de ulike planene aktive eller inaktive etter behov.

Enkelte planer kan forhånds­programmeres med dato for aktivering og deaktivering. Dermed er det mulig å lage f.eks. sommer­planer (som har andre typer oppgaver og frekvenser), maskin­planer (maskin­kjøring som gjøres i parallell med den regel­messige renholds­planen) og desinfeksjons­planer (f.eks. sammen med en redusert plan for det regel­messige renholdet).

.

Slik tenkes Plan & Economy å samspille med den øvrige CleanPilot-programvaren.

.

Historisk oversikt

Kalkylen er tett integrert med planen. Det betyr at hvis du endrer (eller oppdager en endring) i en prosess, reflekteres endringen også i kalkylen. Det er mulig å ha mange kalkyler for ett prosjekt, for eksempel benytte en gjeldende kalkyle samtidig som du jobber med neste års budsjett.

Sammen­ligninger

Du kan sammen­ligne ytelse både internt i et oppdrag, mellom ulike oppdrag, og opp mot andre organisasjoner. Modulen håndterer også om ulike deler av et bygg brukes av ulike leie­takere.

Nøkkel­tall og annet tas vare på, slik at det er lettere å sjekke for­bedringer over tid, og om ønskelig sette inn tiltak.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS