Sykefraværet må kunne betegnes som stabilt om vi måler fra slutten av 2019 til slutten av 2020. Pandemien skaper likevel noe usikkerhet i tallene.
Sykefraværet må kunne betegnes som stabilt om vi måler fra slutten av 2019 til slutten av 2020. Pandemien skaper likevel noe usikkerhet i tallene.

Stabilt syke­fravær i 2020

Legemeldt syke­fravær blant renholdere som er ansatt i private bedrifter gikk svakt ned fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. Samtidig har det gått litt opp blant kommunale renholdere.

Tall fra NHO Service og Handel viser at det legemeldte syke­fraværet blant renholdere i NHO-bedrifter som har oppdrag i privat sektor, gikk svakt ned fra 7,6 til 7,4 prosent fra slutten av 2019 til slutten av 2020.

Linn Østebø er analyse­ansvarlig hos NHOSH.
Linn Østebø er analyse­ansvarlig hos NHOSH.

Hos kommuner som har renholdet i egen regi, økte det legemeldte fraværet fra 9,1 til 9,7 prosent i samme periode. Sykefraværet er dermed betydelig lavere i privat enn i offentlig sektor.

NHOSH har også sett på tilsvarende tall for ansatte i kantiner. Her gikk legemeldt fravær blant private ned fra 5,9 til 5,3 prosent, mens det gikk opp fra 7,7 til 8,1 prosent hos kommunene.

Forskjellene er relativt små og utviklingen må kunne betegnes som ganske stabil. Tallene ventes å være påvirket av pandemien og permitteringer.

Kilde: Stabilt sykefravær

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/sykefravar2/statistikk/sykefravaret/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS