Så lenge smittevern­tiltakene varer, må også bedriftene få hjelp til å redde arbeids­plasser, under­streker Anne Cecilie Kaltenborn, admini­strerende direktør i NHO Service og Handel.

NHOSH: Kontant­støtten må forlenges

Kompensasjons­ordningen til bedrifter, som har tapt mye på korona­tiltak, går ut på dato i juni. Nå må den forlenges, ber en av de største lands­foreningene i NHO, NHO Service og Handel.

En rekke bedrifter og bransjer sliter tungt, mer enn et år etter korona­tiltakene startet. Særlig innenfor kantine og flyplass-sikkerhet er det fortsatt svært liten aktivitet, mange permitterte og store økonomiske utfordringer, viser NHO Service og Handels medlems­undersøkelser.

NHOSH fremholder at det derfor er svært viktig at regjeringen foreslår å videreføre kompensasjons­ordningen når de legger frem Revidert nasjonal­budsjett neste uke.

– Kompensasjons­ordningen dekker ikke alle tap, men er helt klart et viktig bidrag til å redde mange av våre medlems­bedrifter over på trygg grunn. Derfor ber vi om at ordningen ikke avvikles etter juni, men forlenges – helst ut 2021, om nødvendig, sier administrerende direktør Anne Cecilie Kaltenborn.

Hun understreker at så lenge smittevern­tiltakene varer, må også bedriftene få hjelp til å redde arbeids­plasser. Akkurat nå ser det ut til at det vil ta tid før både flyplasser og kantiner er tilbake til normalt nivå.

NHO Service og Handel organiserer tjeneste- og handels­sektoren i Norge, og er NHOs nest største landsforening. En rekke bedrifter og deres ansatte er svært hardt rammet av myndighets­pålagte smittevern­tiltak.

– Vi håper at alle smittevern­tiltak snart kan avvikles, men dessverre ser det ut til at vi kan måtte leve med en del tiltak også til høsten. Da må også denne ordningen være der for ellers leve­dyktige bedrifter, sier Kaltenborn.

Hun minner om at det kun er bedrifter med stort omsetnings­fall som får støtte, slik modellen er utformet, og at støtten kun dekker deler av bedriftens faste, unngåelige kostnader.

– Dette er fortsatt å karakterisere som nødhjelp, ikke langsiktig bistand. De myndighets­pålagte tiltakene påfører nærings­livet helt forskjellige typer tap, og at de som er hardest rammet får en viss kompensasjon for disse økonomiske tapene er både rimelig og rettferdig. Ordningen er dessuten godt tilpasset en gjenåpnings­fase ved at kun bedrifter som fortsatt har stort omsetnings­tap får støtte, understreker Kaltenborn.

Kilde: Pressemelding fra NHO Service og Handel

.

NHO Service og Handel er en av de to største landsf­oreningene i NHO. Ved inngangen til 2021 har den 7400 medlems­bedrifter som omsetter for 144 mrd, og har 87 500 årsverk, fordelt på 159 000 ansatte.

Deres bransjer er: Arbeid og inkludering, Bemanning og Rekruttering, Drift og Service, Helse og Velferd, Sikkerhet og Beredskap, Handel, samt Frisør og Velvære.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS