Ordningen skal gjelde fra 29. januar da innreise­forbudet ble innført, og vare så lenge innreise­forbudet for arbeids­takere gjelder.
Ordningen skal gjelde fra 29. januar da innreise­forbudet ble innført, og vare så lenge innreise­forbudet for arbeids­takere gjelder.

Skal kompenseres for stengte grenser

Utenlandske arbeids­takere som ikke kommer seg på jobb på grunn av innreise­restriksjoner, skal få kompensasjon for perioden etter 29. januar.

Regjeringen vil innføre en kompensasjons­ordning for alle pendlere bosatt i EØS-området, med etterbetaling fra da grensene stengte 29/1-21.

Renholdsnytt skrev allerede da om at arbeids­takere som ikke er bosatt i Norge, mister lønnen sin hvis de ikke kommer seg på jobb på grunn av stengte grenser. De vil ikke ha krav på sykepenger, da fraværet ikke skyldes korona­smitte. Etter 14 dager mister de også retten til sykepenger fra arbeidsgiver. Se:

https://renholdsnytt.no/2021-covid-19-januar-2021/lonnen-forsvinner-nar-grensene-stenger/670113

I går kom imidlertid nyheten om at Regjeringen vil innføre en ny kompensasjons­ordning for utenlandske arbeids­takere som ikke kommer seg på jobb i Norge.

Ordningen vil gjelder for pendlere bosatt i EØS-området som er rammet av de stengte grensene. Den skal gjelde fra 29. januar da innreise­forbudet ble innført, og regjeringen foreslår at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 prosent av sykepenge­grunnlaget opp til 6G (omlag 600 000 kroner). Det gir om lag samme kompensasjon som arbeids­takerne ville fått dersom de var permitterte.

Arbeidsgiver får ansvar for å forskuttere kompensasjonen og får deretter refundert beløpet gjennom Nav.

Arbeidsgivere som har valgt å betale ut lønn i perioden før ordningen kom på plass, vil også få refusjon tilsvarende 70 prosent av sykepenge­grunnlaget. Arbeidstakere som har tatt ut ferie, kan også få kompensasjon om de blir enige med arbeids­giver om å omgjøre ferien.

LO-organet FriFagbevegelse minner om at arbeids­takere som jobber i Norge i mer enn 183 dager i året, må betale skatten til Norge. Da har de ikke krav på noen hjelp fra hjemlandet.

Kilder:

Inntektssikring for utestengte EØS-borgere

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/inntektssikring-for-utestengte-eos-borgere/id2837642/

Utenlandske arbeidstagere som ikke kommer seg på jobb skal få kompensasjon

https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/utenlandske-arbeidstagere-som-ikke-kommer-seg-pa-jobb-skal-fa-kompensasjon-6.158.774230.5d2bd96c12

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS